Horúce
správy
 

RD žien 2016 - základné východiská

Reprezentácia žien – situácia a rámcové plány pre rok 2016

V prvom rade musím dodať, že moja zmluva so SVF je viazaná len na rok 2016 a preto moje zásadné vízie môžu byť plánované iba na toto ročné obdobie. V pohľade na hodnotenie ME som priblížil krátko pohľad na to, čo bolo v poslednom období a aké boli súvislosti. V posledných dvoch sezónach som s družstvom pracoval dva mesačné bloky /Máj 2014, máj 2015 a 10 dní začiatkom roka 2014 – K MS/ takže na nejaké koncepčné témy nie je veľmi čas. Ale.
Od prvého dňa som sa do družstva snažil priniesť profesionálne vynímanie pôsobenia v RD žien, režim, hodnoty, príprava, organizácia, atmosféra či vzájomná úcta a rešpekt aby to boli základné hodnoty práce RD žien. Od prvého dňa sme dali priestor aj novým hráčkam a niektorým, ktoré sa objavili v RD prvý krát.

Oslovil som každoročne aj trénerov EXŽ a RD mládeže, aby cítili snahu a chuť spolupracovať. Otvorili sa tréningy kolegom a hosťom a celkovo sa atmosféra okolo RD stala vecou spolupráce a komunikácie. Samozrejme nie každý využil možnosť prispieť a nie každý pochopil správne otvorenosť a nie všetci ktorí by mohli tieto možnosti využili. Niektoré hráčky prekvapili, niektoré len potvrdili svoju rolu a boli aj také, ktoré sa ubrali nie správnym smerom. Ale tak to býva. Musí tam byť všetko, práca, motivácia, konkurencia, emócie, konflikt, riešenia, rozhodnutia a na záver zodpovednosť. Mňa, kolegov a aj hráčok. Zodpovednosť za svoju rolu, svoju kvalitu, svoju prezentáciu. Pri nomináciách sme sa snažili zohľadniť viacero vecí. Okrem kvality aj charakter, správanie, rolu, stabilitu, úlohy do systému, možnosti využitia v hre, pozíciu v kolektíve, rešpekt, úprimnosť, potlačenie svojho ega v prospech družstva, rešpekt ku konkurencii a v neposlednom rade celkové pôsobenie a vplyv na atmosféru a súdržnosť družstva. Dali sme šancu viacerým extraligovým hráčkam, pretože to je dôležité pre motiváciu. Treba ale aj dodať, že časové možnosti nám skúšať veľmi nedovolili. Preto dúfam, že aj pár tréningov pre niektoré hráčky, boli motiváciou do budúcna. Je nutné rešpektovať, že RD žien si vyžaduje v prvom rade kvalitu, teda schopnosť porovnávať nielen chuť a chcenie, ale aj schopnosť akceptovať výkonnostnú realitu. V nastávajúcej K ME nás čakajú napríklad Chorvátske hráčky, ktoré sú viaceré hviezdami v európskom volejbale. Je tam viacero hráčok zo silných klubov s najsilnejších líg a porovnávať sa s takouto silou musí byť v prvom rade vecou kvality a parametrov sa konfrontovať.
Väčšina hráčok RD žien hráva v súčasnosti v zahraničí, v našej lige je stále pár hráčok, ktoré sa môžu o nomináciu uchádzať a budem sa snažiť osobne navštíviť dôležité zápasy a prípadne tréningy družstiev a snažiť sa odkomunikovať čo sa bude dať. V roku 2016 nás čakajú aj ME JUN čo je významná akcia pre medzinárodnú konfrontáciu nastupujúcej generácie. Na ME prídu tréneri, manažéri klubov, agenti a budú mať aj naše hráčky veľkú šancu sa predať a živiť sa volejbalom profesionálne.
V tejto reprezentačnej sezóne nás po dlhšom čase čaká širší program aj vzhľadom na obdobie K ME. RD žien bude pracovať v dvoch blokoch. V prvom období od začiatku mája. Podľa možností EL /ale som realista a radšej s ňou nerátam, radšej budem pozitívne prekvapený/ aj jún 2016 a druhé obdobie je viazané na august a september s K ME /dva turnaje po 4 účastníkov/ V prvej fáze máme zámer ovplyvnený závermi súťaží v zahraničí hlavne vo FRA a POL či GER. Ostatné súťaže by mali koncom apríla už končiť. Takisto uvidíme, aký bude zdravotný aj psychický stav a nastavenie niektorých starších hráčok. V druhej časti sezóny od začiatku augusta absolvujeme dlhší blok aj s kondičnou prípravou na sezónu, pretože po K ME sa hráčky pridajú k svojim klubom. Takže zodpovednosť realizačného tímu je v tomto období zásadná. Čo sa týka jednotlivých postov, realita je nasledovná a zásadná. Začnem postami, ktoré sú zabezpečené aj kvalitou a počtami. Blokárok máme potrebnej kvality viac a je len na danom období, koho nominujeme a zavoláme priamo aj na sústredenia. Smečiarok a diagonálnych hráčok takisto máme dosť, akurát typologicky rozdielnych. Niektoré hráčky zmenili svoje posty, niektoré sa vrátia po pobyte v USA a doplnia družstvo v jej druhej časti. Kostra družstva je vyprofilovaná od minulého roka a bude dopĺňaná podľa momentálnej výkonnosti v aktuálnom čase a samozrejme pri rešpektovaní zdravotným limitov ak prídu. V pozorovaní sú aj nové mladé hráčky z ligy, ktoré už nejaký čas potvrdzujú líderstvo v lige a nie krátku dobu ale už minimálne dve sezóny a prichádzajú na radu sa konfrontovať s medzinárodnou úrovňou. Následnou skupinou sú hráčky RD JUN, kde je pár typov pre posun a pozornosť aj RD žien. Uvidíme. Osobne sa zúčastním finále SP, play off a budem sa snažiť byť čo najobjektívnejší v pohľade na nové typy. Pokračujem postami v RD žien, ktoré môžu byť problematické do budúcna isto. Nahrávačky a liberá. Máme dlhodobo problém pripraviť nahrávačky pre vrcholový medzinárodný volejbal a výber je veľmi obmedzený. Budem hľadať a posudzovať ďalšie hráčky z ligy pre doplnenie širšej nominácie na post nahrávačky aj libera. Snažil som sa osobne kontaktovať aj trénerov v EXŽ aby mi zobjektívnili pohľad na niektoré hráčky hrajúce v lige. Musím skonštatovať, že záujem o odbornú a osobnú komunikáciu mohol byť väčší. Reagoval tréner UKF obratom, tréner VTC osobne, trénerka RD JUN a komunikoval som osobne aj s trénerom Majstra a to bolo všetko. Ostatní tréneri ma žiaľ neinformovali a urobím si tým pádom obraz osobne v druhej časti sezóny. Pozerať zápas cez internet je síce v pohode ale objektívnejší názor kto ako pracuje a či spĺňa parametre pre nomináciu sa dozviem až osobne. Post libera po dvoch jasných je tiež veľmi zložitý a potrebujem sa opäť zoznámiť aj s novými liberami v lige a vidieť ich hrať pod tlakom záveru ligy. To je rámcovo situácia s plánmi na prípravu RD žien pre rok 2016. V mesiaci február a marec budeme vedieť viac k termínom a súperom K MS /záver mája 2016/ a prípadne plán EL 2016 a tým budem pomaly pripravovať celkový zámer prípravy, súperov či miesta sústredení. Držím všetkým hráčkam z RD aj v extralige palce aby dohrali sezónu čo najlepšie a mohli prísť do RD žien ak budú nominované s motiváciou a chuťou a dobrým zdravotným stavom.

Marek Rojko | 10.1.2016 @ 20:39