Horúce
správy
 

Trochu čísiel a štatistík

Rok 2014
Január 2014 K MS 8 dní prípravy + KMS spolu 13 dní
SVKBUL 2:3
SVKBLR 3:1
SVKCZE 0:3
K ME 2015 – 14 dní prípravy + 2 turnaje K ME /spolu 24 dní/ PZ 2 v POL 2
RUMSVK 3:0
SVKAUT 3:0
SVKBIH 3:0
RUMSVK 3:0
SVKAUT 3:0
SVKBIH 3:0
Rok 2015
Baráž o ME SVKAZE spolu 14 dní prípravy + 2 zápasy baráže ME
3 týždne sezóna 2015 /3 PZ SVKBLR 2:3, 3:1, 3:2/
AZESVK 3:0
SVKAZE 3:0 prehra v zlatom sete
Rok 2016
EL + K ME 2017 spolu 16 + 31 dní /EL/ a 21 + 28 dní /K ME/
Príprava 2 týždne + PZ 2 SLO 3:1, 3:1
POLSVK 3:1, 3:1
EL turnaj POL
POLSVK 2:3
ALBSVK 0:3
BLRSVK 1:3
Turnaj ALB
ALBSVK 1:3
BLRSVK 2:3
SVKPOL 1:3
SF EL
SLOSVK 2:3
SVKSLO 3:1
Finále EL
SVKAZE 1:3
AZESVK 3:0
Príprava K ME 3 týždne /PZ turnaj v HUN SVKFRA 3:0, SVKHUN 3:1, SVKAUT 3:0 + PZ proti POLSVK 3:1, 3:0 + SVKSLO 3:1, 0:3, 2:3
K ME
SVKCRO 0:3
SVKPOR 3:1
SVKISR 3:1
CORSVK 3:0
PORSVK 1:3
ISRSVK 1:3
Baráž o ME CZESVK 3:0, SVKCZE 3:2
Rok 2017
K MS 2018, EL 2017 spolu príprava a K MS 22 dní, 28 dní EL
Príprava 2 týždne a 2 PZ v RUM
RUMSVK 3:1, RUMSVK 2:3
K MS v POL
SVKCZE 1:3, SVKCYP 3:0, SVKSRB 0:3, SVKISL 3:0, SVKPOL 1:3
EL turnaj v ESP
SVKSWE 3:0, SVKPOR 3:0, SVKESP 0:3
Turnaj POR
SVKPOR 3:1, SVKESP 0:3, SVKSWE 3:0
SF EL SVKFIN 2:3, FINSVK 3:0
Sumár:
Počet dní prípravy spolu: celkovo: 202 dní práce za obdobie 7.10. 2013 – 31.10.2017
2014 13, 24
2015 19 2016 47, 49
2017 22, 28
Počet zápasov: celkovo 59
PZ: 17
Súťažných zápasov: 42
Pomer výhra prehra celkovo: 33:26
Výsledky:
3. Kolo K MS v Bulharsku 3. Miesto
K ME 2015 2. Miesto v skupine a postup do baráže – prehra v zlatom sete proti AZE
EL 2016 – finále EL
K ME 2017 – 2. Miesto v skupine a postup do baráže – prehra v baráži proti CZE
K MS 2018 – 4. Miesto v skupine v Poľsku
EL 2017 – Semifinále
Počet hráčok v príprave RD žien 2014 – 2017
5 N, S 9, B 7, U 5, L 4 spolu 30 hráčok
Počet hráčok v nomináciách RD žien na vrcholné podujatia
5 N, S 6, B 6, L 3, U 5 spolu 25

Marek Rojko | 1.11.2017 @ 15:15