Horúce
správy
 

Môj pohľad na prostredie vo volejbale cez pozíciu Športového riaditeľa SVF

V zásade nastavenie v pozícii ŠR SVF si vyžaduje rozdelenie pohľadov na viacej kapitol. Prvá kapitola by bola pohľad na politickú situáciu, vzťahy medzi klubmi a aj na nových ľudí vo vedení volejbalu. Druhá kapitola, by bola pohľad na personálnu situáciu v hnutí. Tretia kapitola zahŕňa pohľad na stav klubov, mládeže, projektov a podobne. Štvrtá kapitola pohľad na reprezentáciu mládeže a reprezentáciu seniorov. Piata kapitola by bola o víziách….............Myslím, že nastavené kapitoly môžu zaujať a verím, že prinesú aj pohľad človeka z praxe, ktorý po rokoch práce v kluboch doma aj v zahraničí prišiel domov robiť pre náš šport.

Marek Rojko | 28.1.2019 @ 15:53