Horúce
správy
 

Motívy I

Motívy v našom hnutí – pohľad športového riaditeľa SVF
Tak ako som avizoval začiatkom roka, predkladám Vám prvý pohľad na prostredie, do ktorého som prišiel pracovať. Prišiel som v máji 2018 do štruktúr SVF na pozíciu športového riaditeľa, ktorú v praxi považujem za najvyššiu odbornú pozíciu s dôležitými právomocami a zodpovednosťou. Krátko sa pristavím pri procese, ktorým som prešiel v období apríl – máj 2018.
Presne 16 apríla 2018 vznikla reálna možnosť dohody na príchod do pozície ŠR SVF, pred tým som nad tým neuvažoval, proces bol otvorený nejaký čas a mal som svoju dobrú prácu v Brne. Pred sebou ešte 2 roky zmluvy . Celá situácia bola hektická, v rámci výberových konaní prebiehal proces a mňa sa dotkol trošku aj systémový neporiadok. Predpokladal som dva fakty. Nový prezident si vyberá pracovníkov a uznesenie správnej rady bolo, že sa robia výberové konania na nové pozície, podotýkam nové. Prezident SVF mi oznámil výber mojej osoby a dohodli sme sa na podmienkach a ja som dal výpoveď v klube, kde s podporu a pochopením prezidenta R. Wiesnera som bol uvoľnený zo zmluvy a mohol som nastúpiť na SVF. V posledných dňoch v apríli bola SR SVF a deň po nej ma prezident SVF informoval, že proces sa musí potvrdiť ešte raz cez výberovú komisiu, na ktorú ma pozvali. Tak som prišiel opäť a dostal som jednoznačnú podporu všetkých členov, ktorí sa zúčastnili. Tak som teda nastúpil. Musím priznať, že to bolo hektické, rýchle a určite som v začiatkom apríla netušil, že pôjdem od mája pracovať na SVF. Zároveň dodávam, že celý tento proces potvrdil, že prebieha zvláštna atmosféra.

Po nástupe do pozície športového riaditeľa som začal napĺňať projekt predložený vedeniu SVF v prijímacom procese a aj členom výberovej komisie. /V prílohe Vám ho ponúkam k nahliadnutiu/. Zúčastnil som sa postupne zasadnutí SR SVF, porady s klubmi Extraligy, vytvorila sa RR SVF, RM SVF, všetko odborné komisie. Začal som s kolegami na športovom úseku intenzívnu komunikáciu s klubmi, trénermi a funkcionármi v našom hnutí. Obnovil som moje kontakty s ľuďmi, ktorých som v našom športe poznal dennodenne počas môjho pôsobenia pred odchodom do zahraničia. Mal som pocit a mám ho dodnes, že viacero zámerov, ktoré som sa snažil okrem prípravy aj realizovať, získalo podporu a pokiaľ ľudia hovoria otvorene to čo mne osobne aj vo svojom okolí, tak sme na jednej lodi.
Mám za sebou zhruba pol roka a to je minimálne na systémové zmeny ešte krátko, ale na druhej strane dosť na nastaveniu úprav, zámerov a spôsobu. Zisťujem, aký máme reálne stav v našom hnutí, stav v kluboch, podmienky, možnosti, celkovú atmosféru a konštatujem, že klubové zázemie ako jedno z najpodstatnejších má svoje existenčné problémy. Detaily v nasledujúcich kapitolách. Vrátim sa k podstate tohto pohľadu a ten je v nadpise a to sú motívy.
Zúčastnil som sa zasadnutia SR SVF v lete, počúvam, analyzujem a musím povedať aj dnes s poznaním prostredia a aktuálnej situácie, že si opäť dávam otázku. Aké motívy ľudia prinášajú do svojej práce, v akejkoľvek pozícii. S akým zámerom sa kandidovalo do všetkých dôležitých pozícií? Čo má priniesť a čo prinesie hnutiu? Ja viem reagovat za seba. Môj motív bol a je pokúsiť sa vrátiť nášmu volejbalu všetko čo som mal šancu odborne získať či u nás alebo v zahraničí tak, aby bolo cítiť v praxi systémové námety, riešenia a posun vo viacerých oblastiach. Snažím sa otvoriť viaceré témy s tými, bez ktorých volejbal nebude napredovať a to sú kluby a tréneri. Isté je to, že som našiel mnoho ľudí skeptických a frustrovaných, ale stále so svojou osobnou motiváciou robiť volejbal v rámci svojich možností a pre svoj klub, hráčov, rodičov, trénerov. Verím tomu, že cítia úprimný záujem o napredovanie v odborných témach. Takú mám spätnú väzbu. Viem, že všetko nepôjde len tak a rýchlo a viacero vecí sa nemusí podariť, ale v jednom môžem ubezpečiť všetkých. Neprišiel som na SVF len pre pozíciu. Nemusel som, ale chcel som, lebo som mal motív. K motívom ľudí zvolených, sa vraciam len s jedným zámerom. Poukázať na prostredie a atmosféru v ktorej vsetci pracujeme. Dovolím si ale povedať, že atmosféra medzi klubmi či v hnutí sa musí zjednotiť a ubrať k spolupráci. Prečo? No lebo motívy ľudí z klubov sú pracovať pre svoj klub. Motívy SR SVF sú spojené do množstva tém a zameraní a to zabezpečila demokracia a voľby. Ale je nutné spravovať svoj mandát v prospech volejbalu

Naše hnutie dostalo na základe nového zákona o športe možnosť si zvoliť, tak ako v politike aj v našom športe. Zvoliť si ľudí s motívmi prispieť k napredovaniu volejbalu a so snahou presadiť posun vo viacerých oblastiach. Neprináleží mi hodnotiť ako kto pracuje, ako kto komunikuje a aké kto používa metódy, ale prináleží mi hodnotiť výsledky práce a spôsoby práce. Počúvam často, že dobrovoľní členovia v hnutí nemajú kompetencie, vplyv a možnosti na to, aby sa presadili myšlienky a nápady. Pozorne som si prečítal niekoľko zápisníc zo zasadnutí našich orgánov ako je aj SR SVF, ktoré sú verejné, prípadne uznesenia. Úprimne mi je jedno, čo v nich je formálne, čo v nich je zachytené a čo nie. Dovolím si tvrdiť, že množstvo tém, rokovaných dlhé hodiny je nedoriešených a zdĺhavých. Dôvody sú rôzne. Rieši sa politika, individuálne témy, riešenia v prospech volejbalu sú otázne, nejasné. Mrzí ma to. Nerozumiem niektorým motívom, úprimne sa pýtam prečo? Prečo nedáme energiu a schopnosti v prospech riešení? Faktom je, že zdroje na SVF a celkové finančné hospodárenie je jasné a zabezpečené zo štátnych zdrojov. Tie majú svoje limity a zadefinované čísla.
Privátne zdroje? Akékoľvek privátne zdroje sú v zásade darmi súkromných osôb, firiem. V minulosti sa na SVF neregistroval nejaké zásadné privátne zdroje, preto len dodávam. Aké privátne zdroje do nášho športu prišli, okrem reálnych súkromných zdrojov majiteľov klubov. A veľká úcta Vám, ktorí tak stále robíte. Len príklad z iného prostredia a to odborného. Počúval som v minulosti, že treba zrušiť COP projekt. Po poznaní stavu dodávam, že som sa vždy opýtal, kto a aký projekt ponúkne ako protihodnotu. Odbornú, finančnú, systémovú. Mám jasný názor z posledných stretnutí s klubmi, všetci podporujú COP, ale chcú úpravu fungovania, zlepšenie práce trénerskej aj systémovej, nastaviť pravidlá a iný spôsob komunikácie a podobne a to sa už udialo a deje a bude diať.
A vrátim sa k téme privátnych peňazí na SVF. Každý, kto príde s chuťou meniť, či rušiť, nech prinesie alternatívu, v peniazoch a sponzoroch, partneroch. Ak sa nedá, treba jasne pomenovať, prečo. A to sa nikde nedočítate. Konštatujem, že motívy ak nie sú úprimné, tak spôsobujú casto len jednu vec a to je deštrukcia. Systémová, dlhodobá a systematická na viacerých úrovniach.

Chcel by som upriamiť všetkých na základnú sebareflexiu. Každý vo svojej pozícii, či už zastupuje také alebo onaké pozície.
Ja ako športový riaditeľ musím a chcem prezentovať čo som s kolegami pripravil, nastavil, pokazil, zvládol či nezvládol. Ako sa nám darí napĺňať projekt. Som profesionálny zamestnanec, ktorý má reálnu kompetenciu a zodpovednosť a zároveň sa môžem bez obáv pozrieť do očí každému, ktorému robím odbornú a manažérsku službu v hnutí. Klubom, trénerom. Akýmkoľvek. Beriem za to plat, ale zároveň sa dodávam. Za prácou a zameraním, či pôsobením volených ľudí, sú tiež iba výsledky. Zvolení členovia sú volení klubmi, delegátmi a s vopred jasnou informáciou, dobrovoľný člen bez nároku na odmenu. Koľko a akým spôsobom mali šancu priniesť volení funkcionári svoje témy? Mali či nemali reálnu šancu veci prezentovať, presadiť. Správna rada ako každá ina, má legitímnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia, akékoľvek. Nikto nemôže povedať, že s tým nič nemá a nemá právomoci. Myslím si, že tak ako delegáti zvolili na konferencii SVF svojich zástupcov, tak majú aj svoju kompetenciu a zodpovednosť.
Ja môžem potvrdiť jedno, ja svoj odpočet práce v lete za rok pôsobenia v pozícii športového riaditeľa urobím. Máte obrovské právomoci, možnosti rozhodnúť a zároveň máte zásadnú možnosť aj rušiť, nesúhlasiť, zamietať a hlasovať, nehlasovať. To je dosť...

Prajem si, aby sa hnutie aspoň čiastočne spájalo, vidím veľa tém na ktoré sa dá upriamiť. Poďme spoločne hovoriť o motívoch prispieť volejbalu. Takéto pocity mám po pol roku práce na SVF z toho čo sa deje v našom hnutí.

Projekt ŠR SVF apríl 2018

Marek Rojko, športový riaditeľ SVF

Marek Rojko | 26.2.2019 @ 13:57