Horúce
správy
 

Motívy Ii

Len otvaram diskusiu a pohlady.
1. Oblasť marketingu – námety, nápady, možnosti – reálna šanca prispieť či pomôcť s napredovaním – prekážky či podmienky na reálnu prácu v tejto oblasti

2. Kluby – súťaže – problémy klubov

3. Vzdelávanie – systém školení, systém vzdelávania

4. Mládež – aký máme reálny stav v mládežníckom hnutí – nápady, projekty

5. Legislatíva – normy a predpisy

6. Rozhodcovia – téma vzdelávania, kvality a množstva rozhodcov

7. Regionálny volejbal – problematika regiónov – prenos kompetencií a reálnych právomocí – oblastné kluby a súťaže

8. Plážový volejbal – projekty, mládež, RD, turnaje, rozvoj

9. Rozpočet – plán, čerpanie, naplnenie z privátnych zdrojov – vyhodnotenie príjmov z marketingu – priority

10. organizačný výbor ME žien 2019 – rozdelenie úloh – termíny v procese prípravy – rozpočtové kapitoly – osobná agenda – plán práce – zodpovednosť za plnenie úloh

11. Téma hráčov – ligoví hráči – reprezentanti – transfery – prezentácie hráčov a hráčok – tváre nášho športu

Sumár: Len dufam, ze všetci čitatelia chápu všetko správne. Neurážam, nemenujem, to nie je cieľom a motívom príspevkov. Chcel som otvárať témy a pohľady. Množstvo popísaných tém má svoj život a svoju postupnosť a riešenia. Je dôležité ku každej dať plusy a mínusy a pokúsiť sa na ne odpovedať, aby sme všetci spolu mohli napredovať.
Ja v rámci mojej práce uverejním každý mesiac do pracovnej konferencie moje reálne splnené témy, úlohy, zadania či zámery, plány a prípadne závery ktoré sa podarili a ktoré nie. Mne dáva každý týždeň odpoveď hnutie, kluby, tréneri a prax, nie fikcia a nie teória.
Dodávam pre prípadných neprajníkov, ja nie som nikomu zaviazaný, nikomu nepotrebujem nič vrátiť. Nedostal som sa na post ŠR SVF cez konexie, alebo iné vplyvy. Ak by to tak malo byť ostal by som trénovať. Ja si robím len svoju prácu s motívmi a bez rozdielu či sú to ľudia a kluby zo západu, stredu či východu. Snažím sa napĺňať s kolegami náš projekt. Je mi jedno, aké ma kto záujmy, pomenúvam veci ako sú, žiadne vzdušné zámky a prinášam vždy nejaké riešenie, takže budem rád ak sa to bude rešpektovať.

S úctou Marek Rojko

Marek Rojko | 26.2.2019 @ 15:43