Horúce
správy
 

Reprezentácia časť 1- hráčske postoje

Téma reprezentácia
Túto tému som sa snažil posudzovať trošku dlhšie obdobie, pretože som aj ja osobne potreboval čas na celkový pohľad na postoje hráčov, trénerov, funkcionárov a tak isto by som to rozdelil na mládežnícke a seniorské reprezentácie. Vzhľadom na aktuálny štart sezóny oboch seniorských reprezentácií a dôležitú a náročnú sezónu, by som rád začal touto témou. Pri mládežníckych reprezentáciách by som ešte počkal kým neskončia všetky finálové turnaje M – SR.

Seniorské RD:
1. Hráčky a hráči – postoje
Prvý krát som bol pri celom systéme tvorby nominácií, komunikácii s hráčmi a hráčkami, ich klubmi, či trénermi v pozícii zodpovednej za činnosť RD. Komunikoval som s nimi počas sezóny, aby sme mali pod kontrolou ich zdravotný stav, situáciu v klube, výkonnosť. Pravidelnou komunikáciou s trénermi RD sme pripravovali pracovné verzie nominácie a tréneri tvorili menné zoznamy a plán na sezónu. Počas posledných 2 mesiacov tréneri pripravili návrhy širších nominácii, komunikovali s trénermi v kluboch a s hráčmi a vznikla širšia nominácia na sezónu a jej dve časti. Pri mužoch bola K ME ešte v januári a preto bol celý proces povedzme aktuálnejší. Pri ženách sa celý proces k tejto sezóne vlastne začal už minulý rok.
Pôjdem teda postupne s čím sa som sa stretol. Pri mužskom RD bola pripravená nominácia trénerom Kravárikom na pracovné stretnutie pri príležitosti Finále SP v Humennom. Prešli sa všetci relevantní kľúčoví hráči z našich klubov, aj s niektorými trénermi z EXM, ktorí mali záujem. Diskusia vytvorila určitú skupinu hráčov aktuálne nominovaných a tak isto nastupujúca skupina o ktorých by sme sa mali v budúcnosti reálne pokúsiť postarať. Mnoho z čitateľov aj nemá všetky relevantné informácie, písal som o nich v predošlých článkoch. Viacero zaujímavých a dobrých hráčov z klubov nemá záujem pôsobiť v RD pre rodinné, či zdravotné limity, ale hlavne aj preto, že už volejbal nie pre nich jediný a teda nie sú profesionáli. Potom je tu druhá skupina mladých hráčov, nastupujúcej generácie, ktorá by mala byť pripravená pre seniorskú medzinárodnú konfrontáciu. A tu sa stretávam s novým fenoménom. Prichádzajú pravidelné a systémové informácie prečo do RD pozvánku hráč neprijme.

1. Budem hrať? Akú budem mať pozíciu? Ak mám byť tretí blokár, smečiar a podobne tak nejdem
2. Mám školu a skúšky a musím sa venovať škole, lebo ma vyhodia
3. Sezóna bola dlhá, som unavený musím ísť na dovolenku
4. Reprezentácia nie je pre mňa motivácia
5. Neberiem vysvetlenie trénera a preto neprídem, necítim jeho dôveru

Toto sú zásadné dôvody od mladých hráčov, nie od tých čo majú v RD odohrané množstvo zápasov a sezón. Jedná sa o viacero zaujímavých hráčov pre RD, tak aj preto v nominácii nie sú
Pri ženskom RD po príchode talianskeho trénera sa minulý rok urobil prierez cez skoro 30 hráčok, aby tréner mal čo najširší obraz o možnostiach. Myslím si, že viac sme už urobiť nemohli. Dočítal som na jednom fóre, že chýbajú hráčky, ktoré hrávajú v niektorých súťažiach v zahraničí, na ktoré sa zabúda. Musím dodať, že po prečítaní tých mien som trošku pátral a posielal informácie trénerovi a naopak. No priznám sa bolo zaujímavé zistiť v akom režime a na akej úrovni tieto hráčky pôsobia ak sa bavíme o možnej nominácii do RD. Prosím aby sa diskusia o niektorých menách radšej zastavila, aby sme boli korektní. Máme v cudzine hráčky, ktoré pracujú, študujú a popri tom hrajú aj volejbal. To je tak všetko. Vrátim sa k podstate. Po prezretí trénerom a letnom kempe v auguste tréner pripravil 25 mien a s tými sa komunikovalo. Nastavil svoje pravidlá spolupráce a na základe nich sa pracuje. Jediná hráčka, ktorú sa mi nepodarilo zapojiť do prípravy a nominácií bola Katarína Dudová, pretože jednoducho jej režim to už neumožňuje, preto v príprave nie je, aj ked by sme ju tam radi mali. V kontexte nominácií sa pristavím pri niektorých problémových postoch a dôvodoch neúčasti.
Počas sezóny bola koncom februára reprezentačná rada ženskej zložky s účasťou trénerov EXŽ, v diskusii sa otvorila téma niektorých hráčok na problémové posty vytvorila sa širšia nominácia, hráčky sme informovali a očakávali sme ich príchod do RD. Niektoré proste nie sú a prečo?

1. Mám iný program na leto, nepočítala som s tým, neprídem
2. Dva dni pre zrazom som mala vyšetrenie a zo zdravotných dôvodov neprídem, musím mať teraz 3 mesiace voľno, nikto o tak vážnej prekážke ani netušil
3. Nepočítala som s nomináciou a preto mám v lete iný program

Musím sa priznať, že pre mňa je to reálne nepochopiteľné a v zásade ťažko akceptovateľné. Mladé hráčky vo veku okolo 20 rokov, ktoré hrali v mládežníckych RD niekoľko vrcholných podujatí Vám vlastne oznamujú, že ich RD nezaujíma. Proste ich motívy vo vrcholovom volejbale sú otázne. Česť výnimkám.

Zhrniem teda stav, nastupujúca generácia mladých hráčov, ktorá by mohla mať výkonnosť na úroveň pozvania do RD, má rôzne dôvody, ktoré používa na to, aby sa témou reprezentácia ani nemusela zaoberať. Sú 2 – 3 výnimky, ktoré korektne komunikujú a pristupujú k riešeniu ich povinností a zladenie škola a volejbal nepovažujem ja za neriešiteľné, ak sa rieši kultivovane, s časovým plánom a predstihom. Reprezentácia sa pre mnohých z nastupujúcej generácie stáva prekážkou v ich živote, stráca sa chuť, motív a hrdosť hrať za svoju krajinu. Mrzí ma to, ale máme takýto stav aj v našich RD. Otázkou je, či existuje forma a spôsob aby sa tomuto javu predchádzalo, prípadne zabránilo. Momentálne sme sa rozhodli, že budeme pracovať v prvom rade s profesionálnymi volejbalistami, u ktorých je predpoklad, že chcú s volejbalom niečo dosiahnuť a že je pre nich reprezentácia cťou a základným športovým motívom. Preto pri sumarizáciii zoznamov o štartoch hráčov v RD česť a úcta Vám, ktorí každú sezónu prídete, pracujete celý rok v klube a potom pre svoju krajinu. Už to nie samozrejmosť.
Pre viaceré uvedené skutočnosti niektoré hráčky a hráči v nomináciách chýbajú.

Marek Rojko | 11.5.2019 @ 13:08