Horúce
správy
 

Odbornosť

Dovoľujem si slušne a konštruktívne reagovať a ponúkam môj pohľad ako zodpovedného na tému ODBORNOSŤ.

Čo je to odbornosť? A kto je odborník a aký je odborný proces
Zamyslel som sa po čase nad termínom ODBORNOSŤ.
Mám za to, že odborník je ten, kto má v danom odbore vzdelanie, skúsenosti /ak sú aj domáce aj zahraničné, tak sú výhodou/, rešpektovanie v odbornej spoločnosti, praktické aj teoretické zručnosti, schopnosť predstaviť a realizovať zámer.
Z tejto charakteristiky by som vychádzal. Takto definovaný človek môže byť odborník. Určite k tomu môžu byť pridané aj ďalšie osobnostné či iné schopnosti a črty. Tie sú ale individuálne a preto sa ťažko paušalizujú. Takže odborníka už máme.
V prípade, že sa skupina takto definovaných ľudí dá dokopy a spolu rieši, rokuje, diskutuje, predkladá, nastavuje, tak môžeme hovoriť o odbornej skupine, prípadne v procese výberov aj o výberovej komisii.
Vo volejbale máme od mája 2018 odbornú radu a to je reprezentačná rada, je zároveň poradným orgánom športového riaditeľa a zároveň výberovou komisiou v procesoch výberov trénerov pre RD. Bola schvaľovaná a aj jej štatút, všetkými členmi SR a bez akýchkoľvek pochybností. Pri všetkej úcte môžem konštatovať, že členovia sú odborníci a vždy postupovali odborne. Vo všetkom. Pri každom jednom trénerovi. Podľa kritérií a serióznych postupov. Pri tréneroch mládeže RD sme vyhlásili výberové konanie, prihlásili sa vždy len osamotení kandidáti. Pri seniorských RD som ako športový riaditeľ, zodpovedný za štátnu reprezentáciu s plnou kompetenciou vybrať a predložiť kandidátov na trénerov, predložil zámer pre obe RD. Zámer som predložil a rokovali sme o návrhu. Všetci odborníci sa mohli a aj vyjadrili, nikto nemal výhrady a v diskusii sa riešili ale aj iní kandidáti, ktorí by pripadali do úvahy, prípadne sa osobne uchádzali o pozíciu trénera RD. Návrh na schválenie trénerov seniorských RD som ako športový riaditeľ predložil na schválenie SR SVF, ktorá po krátkej diskusii jednoznačne schválila oboch trénerov, pretože celý proces bol odborný a vedený odborníkmi, ktorí majú kredit, skúsenosti a odbornosť sa za svoje rozhodnutie postaviť.
Chcem len všetkých zainteresovaných požiadať, aby nikdy nespochybňovali odborné rozhodnutia a procesy, ktoré sú garantované zložením a kompetenciou reprezentačnej rady a športového riaditeľa.

Marek Rojko | 15.4.2020 @ 17:20