Horúce
správy
 

Situácia v plážovom volejbale I.

Situácia v plážovom volejbale
Ako som avizoval, prinášam môj pohľad na situáciu v plážovom volejbale od času kedy mi bolo oznámené odstúpenie zo všetkých pozícií bývalého člena SR pre plážový volejbal. Bolo to v čase okolo druhej polovice mája a úprimne ma to prekvapilo. Za pár hodín som si premyslel prvé kroky a vzhľadom na aktuálnu potrebu riešenia situácie našej seniorskej ženskej dvojice, som ich osobne kontaktoval vrátane trénerky a preveril som stav. V zásade bolo jasné, že etapa spolupráce sa končí. Nechal som si ešte čas na prípravu projektu reštartu po lete a dohodli sme sa, že v auguste predložím projekt na Tokio 2021. Za pár týždňov som pripravil rozpočtové možnosti, rokoval o fyzio, rozmýšľal nad team manažérom. V čase, keď som dostal k riešeniu túto situáciu, boli obe hráčky zamestnané a mimo tréningu. V prvej polovici júla mi telefonicky Natália dala vedieť, že bude maminou. Touto informáciou sa proces reštartu stal od leta nerealizovateľný a plne som to rešpektoval.
Nastavil som sa od začiatku hlavne na snahu pripraviť základný koncept budúcnosti plážového volejbalu ako organizovanej komunity. Samozrejme chcel som a potrebujem ešte čas na nejaké zásadné závery ku konceptu, ale aspoň prvý krok už nastal. Predložil som zámer prechodu plážového volejbalu pod športový úsek. Do júna nebol. Bol samostatný a pre športový úsek vzdialený. Tak som predložil projekt aj Rada PV aj SR SVF ho podporila. Koncept má niekoľko základných bodov a rieši odbornú štruktúru, zodpovednosť a systém. To je to čo podľa mňa šport, odvetvie volejbalu, ktoré má miesto na OH má mať a nemal.
Projekt prechodu pod športový úsek má nasledovné súčasti a okamžite ako sa dalo, som sa pokúsil zvolať prvú pracovnú skupinu s cieľom predstaviť základný zámer a k tomu pripraviť sezónu mládežníckych súťaží. V tejto pracovnej skupine boli čerstvo zvolený tréneri RD mládeže M. Cibulová, P. Varga /obaja tréneri RD/, športový riaditeľ SVF, zástupca CPV z Košíc M. Andrássy, P. Tatraj /riaditeľ súťaží PV/, F. Moravčík /zástupca rozhodcov PV/, J. Jányová /koordinátorka PV SVF/ ako sekretár komisie. Táto skupina ľudí prerokovala VP, rámcový plán a boli informovaní o novom koncepte.
1. Tvorbu RD mládeže s ustanovením zodpovedných trénerov a to chlapčenskej aj dievčenskej zložky. Podarilo sa. S týmto súvisiacu Reprezentačnú radu, ktorá má mandát schvaľovať a odporúčať nominácie. Tým pádom sa dostáva plážový volejbal pod odborný proces a nie náhodný. Plnú zodpovednosť za tvorbu RD a nominácie majú obaja tréneri RD plážového volejbalu.
2. Prípravu súťaží mládeže v PV, systém kvalifikačných turnajov, finále U18,20,22
3. Doplnila sa súťažná komisia doplnená o členov za mládežnícke súťaže a to reprezentačnými trénermi PV
4. Prerokovala sa činnosť centier PV, k danému času schválených a budú základným konceptom starostlivosti o mládež v PV, pričom ich cielene pripravujem doplniť o ďalšie úrovne stredísk PV. Pri centrách viem len to, že viaceré bojujú proti sebe a zabudli na jeden základný fakt, všetci reálne robia beach…........
5. Na záver sa diskutovala možnosť prípravy sezóny seniorskej série a zloženie súťažnej komisie seniorov pre PV.
Predložený koncept všetci podporili a cítil som úprimný záujem o napredovanie a preto som začali na ňom pracovať. Samozrejme bude mať fázy. Prvú máme za sebou a bola musím priznať bolestivá. Ale som presvedčený, že prinesie posun. Plážový volejbal si vyžaduje koncepčný a dlhodobý plán. Nie iba momentálny a chaotický. To si vyžaduje veľa trpezlivosti, ochoty a bude si vyžadovať aj zmeny a možno aj niektorí opustia svoje pozície. Bude veľa konfliktov a už aj začali a celkovo to bude viac ako náročné. Viem dnes už povedať, že viem presne prečo a môžem to akurát situačne korigovať. Ale k veci, teraz to podstatné.
Komunita plážového volejbalu je podľa mojich znalostí po 3 mesiacoch veľmi špecifická. Celkom veľká a skladá sa z niektorých podskupín. Jedna skupina sú tí, ktorí stoja na barikáde. Tí, ktorí sa venovali beachu posledných 15 – 20 rokov v rôznych pozíciách. Ako hráči, tréneri, organizátori, či len takí priatelia. Táto skupina je kľúčová, preto som ňou začal. To je skupina tých, ktorí ak majú pocit sa ozvať, sa ozvú, kričia, nadávajú, zúria, vypisujú na FB, proste na barikáde bojujú. Je ale môj pohľad zvonku a ten je nasledovný.
Zvykli si. Zvykli si za tie roky mať svoje spôsoby, nejaký proces, ústupky, dohody, vysoký stupeň tolerancie na chyby a nedôslednosť, ale len pre „svojich“ ľudí. Organizovali, hrali, trénovali, nadávali, tešili sa, pretože milujú beach a záleží im na ňom. Čo im ale nevonia je veľmi dôležité na to, aby sa beach posunul. A to je stanovenie štruktúry, zodpovednosti, systému práce a hlavne pravidiel. A to vo všetkom. To je vec, ktorá ich v zásade irituje, nemajú ich radi. To je podstata, ktorú som našiel v analýzach komunity. Druhý dôležitý fakt je, že len tak medzi seba hocikoho nezoberú. A je jedno v akej pozícii. V tomto sú tvrdí, nekompromisní. Žiaľ ani najmenšiu šancu nedajú. Ok. To je proste znak komunity, ktorá robí tento šport hlavne za svoje peniaze, z lásky a pre svoje potešenie a svojimi postupmi a zvykmi. O to sú tieto vzťahy pevnejšie.
Má to ale jeden háčik a to je postoj ku konceptu k cieľom a formám ako napredovať. Počúvam niekoľko týždňov v debatách s ľuďmi, aby sme to robili ako v Čechách a podobne. Ale vtedy zúrim zase ja. Pracoval a žil som tam a poznám zázemie a systém práce hnutia PV v Čechách. Priatelia, oni sú o 20 rokov vpredu a nedá sa odtiaľ zobrať do našej reality skoro nič. Preto prosím, aby sme boli féroví a normálni a išli postupne. Po fázach konceptu. Musíme vyprodukovať kluby, nielen na Draždiaku, nestačí, ale po celom Slovensku tak, aby aspoň v 5 – 6 regiónoch boli 1-2 kluby. Bez toho sa nepohneme. K uvedenému dodávam, že pokiaľ bojujeme za svoj beach a jeho ochranu, je tu jeden dôležitý krok a to je prebrať aj zodpovednosť. Nielen tak na oko. Ale naplno. So všetkými chybami a dobrými vecami. Priamo, nie cez FB, nie protestami a gestami, vyhrážaním sa a petíciami, prípadne kuloárnymi účelovými dezinformáciami a tlakom na tých zodpovedných. To je znak demokracie, ale zároveň zbabelosti. Ľudia, ktorí sú vo funkciách sa tam nedostali sami, ale niekto ich tam inštaloval. V rámci tejto časti analýzy by som to uzavrel tak, že budem rád, keď všetci tí, čo to myslia aj úprimne aj vystúpili z tieňa a prišli pracovať. Bude toho veľa.
V rámci presunu kompetencií od júna, plážový volejbal patrí pod športový úsek a tým pádom je zabezpečené odborné a personálne riadenie ľudí so vzdelaním a skúsenosťami s koncepciou. Bude potrebné vyprofilovať a upraviť kompetencie, náplne práce a procesy. Kým sa dostanem k seniorskej sérii, ešte dokončím, aký som mal ešte zámer v otázke spolupráce s pracovnou skupinou PV, ktorú som sa snažil zadefinovať. V mesiaci august som sa snažil zvolať skupinu pôsobiacu v PV a vytvoril som ju s cieľom pokryť všetky zložky záujmových skupín. Dostať ich za stôl. Určite sa to podarí a v najbližších týždňoch sa stretne. V záujme plážového volejbalu. Pracovnú skupinu som vytvoril zo zástupcov CPV, organizátorov turnajov série, trénerov RD mládeže PV, zástupcu rozhodcov, SK PV, SVF, hráčov a hráčok. Vzhľadom na komunikáciu, ktorú som s nimi mal, som presvedčený, že je potrebná a bude zaujímavá s cieľom posunúť beach vpred. A pokiaľ sa zámer vydarí, tak toto riešenie je systémové a vytvorí platformu na zastupovanie záujmov. V rámci procesov som bol ale naivný a na druhej strane opäť sa len potvrdil stav v komunite. Pokúsil som sa predložiť návrh na obsadenie prázdneho miesta člena SR za plážový volejbal. Dlho som rozmýšľal a cieľom bolo osloviť osobu, ktorá splní základné kritériá pre túto pozíciu a to je nezávislosť. Dlhšie som hľadal typ, muža, ženu, s rešpektom, históriou v PV, znalú prostredia a ľudí či vzťahov, slušnú, rozhľadenú a akceptovanú komunitou. Vybral som Ľubicu Šipošovú. Bola v reakciách pracovnej skupiny podporená výraznou väčšinou členov tejto skupiny. Zámerne píšem výraznou, lebo je to tak. 4 osoby z pracovnej skupiny nereagovali a úprimne som nevedel prečo. Dnes je to jasné. Skupina okolo tradičných osôb pracujúcich v komunite PV sa rozhodla postaviť svojich 2 kandidátov. Plné právo, plne rešpektujem. Akurát to potvrdilo, že plážový volejbal má rôzne záujmy a sám som zvedavý akým smerom sa chce ubrať. Ja som ponúkol koncept a systém s časovými etapami, lebo som presvedčený, že to inak nepôjde. Dokazuje to história. Preto som mal záujem, aby na najbližší rok nebola v komunite PV len snaha o politické procesy, ale reálnu prácu a na to som si predstavoval pokoj na prácu a ústup z tlaku v úzadí. Preto Ľubica, preto nie niekto iný. Dodávam, že som mal jedno kritérium pre kandidáta do SR SVF za Beach a to je, že nie je v žiadnych štruktúrach, má nadhľad, nie je viazaný na iné odborné pozície, ako sú tréneri RD, CTM, TSM a pod….aby sa nespájala politicko – záujmová pozícia s odbornou. Za tým si stojím a preto môj názor prezentujem verejne. Všetci to vedia. Uvidíme ako to v Poprade 15.9. dopadne. Ale budeme plne rešpektovať rozhodnutie voličov – delegátov.
Čaká nás stretnutie pracovnej skupiny, dokončím zmluvy s CPV a uvidíme ako sa situácia bude uberať v plážovom volejbale, na ktorom hlavne komunite musí záležať. Verím, že bude.
Beach summer séria:
No v prvom rade by som rád podotkol, že ja som sa v takýchto sériách pohyboval ako hráč v časoch West beach volley cup a v 90 rokoch. Potom už nie. Na druhej strane, ťažko mi bude chcieť niekto rozprávať ako by sa to asi malo robiť. Pretože túto znalosť mám. Preto dodávam, že sme pripravovali celú sériu najzložitejšie za celé posledné roky a teda bez toho, aby to mal právo niekto porovnávať. Nikto a ani stará garda v PV, organizujúca série v minulosti nemala asi 3 týždne na všetko. S tým súvisia aj noví ľudia. Nikto z nich nemal asi až na zástupcu rozhodcov žiadne skúsenosti. Nikto nemal predstavu ako to urobiť tak, aby boli všetci spokojní. Navyše rozpočet zahŕňal iba najnutnejšie možnosti, bez privátnych a sponzorských zdrojov. A tým pádom opäť iný stav ako v posledných rokoch. Sadli sme si, povedali limity a začali pracovať. Čo musím podotknúť, každý z nás, kto nejakým spôsobom mal svoj podiel na príprave a realizácii ide na trh vzťahov a komunikácie sám, so svojim spôsobmi a štýlom. Preto si aj zodpovedá a sám vyhodnotí svoje vzťahy po sérii a svoj kredit medzi komunitou. Jedno je isté, viacerí v nových pozíciách už pred začiatkom sezóny prehrávali v tomto ťažkom boju 0:1 pre Koronu, 0:2 pre rozpočet, 0:3 pre neznalosť ľudí a 0:4 pre nastavenia ľudí z komunity. A to uznáte nie je úplne fér.
Celá séria bola zvonku dobre zorganizovaná, so všetkými chybami a dobrými vecami prebehla až po finále. Na druhej strane vnútri komunity, medzi organizátormi, SVF, hráčmi a hráčkami vznikali roztržky, malé aj veľké konflikty, spory, nesúhlasy, protesty. Ale boli ľudia, ktorí organizáciu ocenili, pochválili, videli posun, lebo aj takí sú. Problém je ale v tom, že obe strany si svoje pocity a závery šírili iba medzi svojimi. Takže ak som sa rozprával s kýmkoľvek, bolo jasné k akej skupine patria. Takže takto prebiehala klíma v úzadí a na povrch sa dostali samozrejme iba niektoré silnejšie prejavy a to ľudí, ktorí majú silnejšiu pozíciu, postavenie a hlavne svoji históriu. Byť objektívny je zložité, ale skúsim pri rešpektovaní všetkých chýb. – Sezóna nebola pripravená ako mala, z časového hľadiska, z finančného hľadiska, zmluvného a celkového nastavenia, ale pre jednu jedinú vec a to je Korona obdobie. To prosím všetci rešpektujme – Normálna sezóna sa musí vyhodnotiť na jeseň a od zimy pripravovať vo všetkých oblastiachna tú novú – to nebolo – Tvorili ju prvý krát noví zodpovední ľudia, pretože v lete 2019 koordinátorka skončila a nová prišla až v zime. Po minimálne 15 rokoch a viac prišla personálna zmena. To rešpektujme všetci tiež – je to tiež fakt – Rozpočet viazaný na seniorskú sériu prišiel o významný príjem od privátnych partnerov – uznáte, že to problém bol a nie fiktívny – Obdobie na oslovenie organizátorov najkratšie v histórii – a spôsobil samozrejme problémy – SVF nesplnilo viacero vecí v pôvodných plánoch a to z rôznych príčin, ale na druhej strane našlo riešenie a vyriešilo a aj to je posun – ale chyby to boli – Hľadanie prístupov a spôsob komunikácie zo strany členov SK SVF PV je samozrejme téma na diskusiu a tam niekde je zacielená úprava, spôsoby – veľmi dôležité – VP pre súťaže sa upravovali len kozmeticky a podmienky pre organizátorov boli rovnaké ako v minulosti, keď ich pripravovala skupina v komunite, ktorá bola viazaná na posledných niekoľko sezón, takže dôvod spochybňovanie nových ľudí a ich nastavení byť nemal, ale žiaľ bol – Zachytil som kritiku z rôznych strán, niektoré veci som musel riešiť osobne, cestoval som, rozprával, pozeral, vnímal a nemyslím si, že séria bola zlá a že mnohí už nechcú s tým mať nič spoločné. Telefonicky aj osobne som hovoril so všetkými promotérmi a nikto nepovedal, že nepokračuje preto alebo pre ono. Uvidíme na porade pracovnej skupiny, ktorú som avizoval. Ak by to bolo inak, tak by som očakával z radov organizátorov jasné informácie, neprišli. Uvidíme. – Je možná kritika zo strany hráčov a hráčok o celkovom zabezpečení série, o úrovni organizácie, celkovej atmosfére. No musím povedať, že sú takí, ktorí kritizovali v zásade systematicky, ale len niektorí a v zásade tí istí. Potom bola skupina, ktorá chválila a videla progres. Takže úprimne. Nezaujíma ma názor oboch skupín, pretože je účelový a to v rámci analýzy nesmie byť.
Počkám na výstup z pracovnej skupiny, to je pre mňa kľúčové. Viem ale jedno. Tam sa nebude riešiť iba čo bolo zle. Ale aj čo bolo dobre a hlavne ako a čo ďalej. To je podstatné. Problém je, že sa do systému musia zapojiť reálne tí, ktorí aj majú zodpovednosť a ochotu. Nie politiku a šírenie deštrukcie. Proti tomu budem bojovať, ale len pre jednu motiváciu a to je nastavenie a koncept plážového volejbalu. Som presvedčený, že séria bola lepšia ako minulý rok a to z rôznych dôvodov, ale bola a to v roku, ktorý bol v zásade len krízový.
Finále a RTVS
No k tomuto by som dodal len toľko, že ma zaujíma výsledok. A k nemu prispeli mnohí. Niektorí napríklad tým, že preložili svoj turnaj, iní priamym podielom na organizácii, v rôznych formách. Počas finále som už nezachytil nejaké pesimistické a konfliktné spôsoby komunikácie. Až na jednu počas finále mužov, ale to si povieme osobne a vysvetlím, ako by to bolo v zahraničí. V zásade väčšina plne rešpektovala všetko čo sa okolo dialo. V rámci toho, v akom sme období, aké sme mali finančné možnosti, som presvedčený, že aj najväčší kritici mlčali. Touto akciou a priamym prenosom v RTVS sa pre plážový volejbal urobilo viac, ako by si mnohí mohli myslieť. Prezentácia v TV, celkový pohľad na areál, organizácia a zabezpečenie turnaja…........Jednoducho so všetkými chybami o ktorých vedia tí, ktorí ich urobili sa podujatie dostalo na veľmi ťažko opakovateľnú úroveň. Ale prečo nie. Možnosti určite môžu prísť. Za veľmi krátku dobu široká skupina ľudí pracujúcich na podujatí v rôznych pozíciách urobila výnimočnú prácu. Ja žiaľ zo skúsenosti z celej série som obozretne očakával, kde a dokiaľ príde kritika, či hľadanie chýb, ktoré osoby to nemôžu robiť, ktoré osoby by sa mali vyhodiť a nič. Aj to je dôkaz, že komunita spozornela. Priatelia plážového volejbalu , SVF, produkčná firma, Beachový klub, dva halové kluby z BA, RTVS urobili pre náš spoločný plážový volejbal úžasné podujatie. Zachytil som slová chvály od pár hráčov a ľudí okolo, ale len tak potichu, veď SVF sa asi nesmie chváliť. Je to vlastne povinnosť. No priatelia komunity plážového volejbalu, máme povinnosti sa o beach starať, zveľaďovať a investovať. Ale chcem od Vás, srdcovej komunity plážového volejbalu aj šancu, reálnu a serióznu, bez hľadania len chýb a obviňovania. Uvediem na záver jeden príklad a ten charakterizuje atmosféru v komunite. Keď som sa opýtal jedného hráča, či by sa takto choval a robil zle aj Fischerovi, povedal nikdy. A to je pointa o ktorej píšem. Buďme normálni a dajme šancu ľuďom robiť a robiť aj chyby. Možno sa eliminujú, chyby alebo aj ľudia, k tomu pridajte ruku a pokúsme sa posunúť organizovaný plážový volejbal, systémový a perspektívny posunúť vpred. Za SVF Vám môžem povedať, že pokiaľ budem na SVF pracovať, bude mať podporu a víziu. Lebo ju má mať, ale k tomu žiadam základný pracovný rešpekt a hľadanie cesty ako sa to dá a ako sa môže pomôcť. Zistil som, že máme vlastne veľa hráčov a hráčok, ale málo tých, ktorí to hráčsky myslia vážne. Je to krásne hobby, krásny životný štýl. Na druhej strane prosím všetkých, aby veľmi jemne narábali s termínmi ako je OH, svetová séria a podobne. V takom levely sme mali len 3 hráčky a žiaľ tá doba skončila /možno ešte nie/ a to Natáliu, Dominiku a Aďu. Inak len fikcia. Začnime tam, kam v plážovom volejbale momentálne patríme. Na začiatok, tam kde sa rozhodne o budúcnosti. S deťmi, centrami, trénermi mládeže, súťažami, profiláciou hráčov a hráčok, tam sa momentálne nachádzame naozaj. Ak by sa aj niektorí hráči a hráčky rozhodli nesúhlasiť ok, ale potom si sadnime za jeden stôl a povedzme si, aká je realita. A jedna strana určite pochopí. A tým pádom možno aj obe. Neboli sme a nie sme schopní postaviť nové dvojice adekvátnej úrovne a nahradiť dvojicu, ktorá v júni skončila. To je realita a tam sa treba pozrieť pravde do očí. O mužskej kategórii ani nehovorím. Pozeral som pozorne aj osobne niektoré turnaje a aj vyvrcholenie a úprimne som fandil M. Jánymu. Za jeho 20 rokov pri tomto krásnom športe. A bol od finále veľmi blízko. Na druhej strane si treba uvedomiť aká je realita. Náš plážový volejbal je priatelia rozšírený, milovaný a srdcom podporovaný, ale potrebuje pracovať úprimne a v realite s rešpektom k stavu v ktorom sa nachádza.
Na záver: Veľmi rád by som bol, keby sa zblížili oba svety, aj šestkový aj plážový volejbal, akurát mnohí z beachovej komunity si neuvedomujú jednu vec a to je, rovnaká cieľová skupina, ktorú si všetci chcú chrániť pre seba. Tento proces bude plný konfliktov a sporov, ale verím, že sa nájde cesta ako nájsť spoluprácu. Spôsoby určite sú. Teším sa na stretnutie pracovnej skupiny plážového volejbalu, ktorá vyhodnotí a nastaví princípy a koncept práce na ďalšie roky. Bude mať nového člena v SR SVF. Ktokoľvek to bude, nech je prínosom. Pre mnohé fakty verím, že to bude osoba, ktorú som navrhol s úprimným záujmom pomôcť komunite plážového volejbalu ju spájať, nie deliť. Lebo to je momentálne jediná cesta.
PS: Ak sa Natália a Aďa budú chcieť ešte zapojiť na jar do procesu kvalifikácie na OH v Tokiu, urobím maximum aby sa tam dostali. Takže uvidíme Marek Rojko – športový riaditeľ SVF

Marek Rojko | 3.9.2020 @ 15:49