Horúce
správy
 

Mládež a Extraliga - čísla a fakty

Podpora mládeže a extraligových klubov + COVID pomoc – čísla a fakty

Žiaľ očakával by som skôr poďakovanie a podporu ako to, že dnes musím vysvetľovať fakty. Všetci ti, ktorí boli platení a naplno cez SVF počas celej pandémie, tiež nevyjadrili vďaku ani nič, asi to bolo samozrejme, ale v spoločnosti to samozrejme nebolo. Ale ôk. Nevadí, asi mali svoje starosti. Boli sme napadnutí pár ľuďmi, akým spôsob sme podporili COVID pomocou mládež a že zas boli zvýhodnené Extraligové kluby. Musím reagovať, lebo som s kolegami v tejto veci venoval mimoriadne veľa času, energie, riešení a nastavení a hlavne zodpovednosti voči hnutiu. Celú tvorbu pomoci a podpory sme prezentovali na všetkých úrovniach a komunikovali sme ju tak ako je potrebné, cez OV SVF, SR SVF, kde ste si zvolili svojich zástupcov, členov RM za OV SVF si nominovali mladeznicke kluby z oblasti. Taka je pravda. Bol som niekoľko krát riešiť možnosti na MŠ SR, aby sme informovali o pláne a možnostiach. Boli sme ocenení viacerými inými športami, klubmi a rýchlosťou nastavených riešení. Ale v našom hnutí sa objavilo pár ranených a nespokojných. Podstatou, že sme robili pomoc celkovú a systémovú. Áno aj s chybami ale je tu jeden rozdiel. My máme zodpovednosť a poznáme možnosti a niektorí len kričia ale zodpovednosť za hnutie nemajú.

V roku 2019 sa na mládež dalo zo zdrojov SVF /dotačných zdrojov/ prerozdelilo nasledovné množstvo finančných prostriedkov:
312 000,- Euro /15% na kluby/ – len kluby mládeže, kde pôsobia hráči a hráčky mládeže a ich tréneri
418 000,- Euro /kapitola projekty CTM, TSM, COP/ – to všetko sú hráči a hráčky mládeže v kluboch! A aj v COP je minimum hráčok a hráčov prestúpených, teda opäť len mládež z klubov!
180 000 ,- Euro /RD mládeže/ – to všetko sú hráči, hráčky, tréneri mládeže z klubov!/
+ beach mládeže na organizáciu podujatí mládeže, rozhodcov, RD mládeže a CPV
40 000 Podpora OV SVF – opäť len kluby v mládeži!!!
Cez 1 mil. Euro priatelia na mládež!

V roku 2019 sa na Extraligu dalo zo zdrojov SVF /privátnych a nie dotačných/
30 000,- Euro – marketing
48 000,- Euro – odmeny za umiestnenia v EX a SP
15 000,- Euro – príspevok na štart v Európskych pohároch
Materiálové plnenie pre Extraligu – lopty, siete, rozhodcovské stoličky, banner EX, data volley kľúče, prístupy na TV COM vysielanie a aj to stálo SVF peniaze
V priamych peniazoch 93 000,- Euro + nefinančné plnenie
+ príspevok na TV prenosy ale opäť z privátnych peňazí nie zo zdrojov dotácie SVF

V roku 2020 sa na mládež po úprave COVID rozpočtu nastavilo z dotačných zdrojov nasledovné množstvo finančných prostriedkov, ktoré boli od štátu znížené približne o 200 000 euro oproti roku 2019!!!

282 000,- Euro /15% na kluby/ len kluby mládeže, kde pôsobia hráči a hráčky mládeže a ich tréneri
407 000,- Euro /kapitola projekty CTM, TSM, COP/ – to všetko sú hráči a hráčky mládeže v kluboch! A aj v COP je minimum hráčok a hráčov prestúpených, teda opäť len mládež z klubov!
150 000,- Euro /RD mládeže/ – to všetko sú hráči, hráčky, tréneri mládeže z klubov!/
49 000,- Euro plážový volejbal RD mládeže, organizácia série mládež, CPV, rozhodcovia
44 000 Podpora OV SVF – opäť len kluby v mládeži!!!
Spolu je to bez mála 932 000,- Euro na mládež vo volejbale

+ COVID POMOC mládež a kluby a projekty mládeže a mala za cieľ poskytnúť podporu všetkým, ktorí ju potrebovali viac alebo menej. Zároveň SVF zachovala financovanie všetkých trénerských zmlúv, ktoré boli nastavené na mládež aj počas situácie COVID pandémie.

16000 CTM kluby /mládež!!!/
22000 TSM kluby /mládež!!!/
22000 prvoligové družstvá /väčšina mládež!!!!/
30 000 Regionálna podpora na kluby mládeže – kľúč na túto podporu vymysleli a schválili bodovacím systémov priamo OV SVF a nie SVF.
Odpustené všetky vklady do súťaží pre všetky kluby, teda aj mládežnícke komplet a ďalšie poplatky v roku 2020 mimo členského!!!
Spolu COVID podpora vo výške 90 000 mimo už vyššie uvedených systémových financií

COVID pomoc 2020 pre Extraligové kluby cez dotačné príspevky:

76 000 Apríl a máj uhradené podpory ako náhrada za odmeny a marketing
150 000 pre celú Extraligu ako podpora na záchranu existencie a kompenzácie Extraligových klubov, ktorých COVID situácia zasiahla najviac!!! Ostali bez privátnych zdrojov tak aj ako SVF, mestá, obce aj kraje a je viazaná na vyúčtovanie dokladov činnosti klubov, pretože pri štátnej pomoci prepadli cez všetky možné zdroje cez systém štátu. Imochodom dodavam, ze veľká väčšina Extraligových klubov sa stará aj o mládež v ich kluboch a druzstva v Extralige majú až na pár výnimiek množstvo hracov a hráčok do 23 rokov a zákon hovorí o mladezi do 23 rokov. Mne sa to osobne zdá uz mimo, ale fakt to je. Kluby ako Myjava, Košice, Svidník, Prešov, Nitra, VKP, Komárno, Slávia, Pezinok Bilíková, Brusno, UKF NR, Prešov, N. Mesto, Trnava majú okrem pár hracov a legionárov vo svojich družstvách mladeznikov! Majú komplet pyramídu od mini po seniorov a starajú sa o množstvo druzstiev a hracov a trénerov v mladezi a k tomu majú oproti ostatným aj výrazne vyššie náklady v spojitosti s Extraligou. Alebo sa mýlim???? Treba sa opýtať prečo ŠKM Pezinok a VA Žilina nešli hrat extraligu. Tak je to u nás s mladezou. Nie je to obhajoba Extraligových klubov, ale popis reality, alebo aj v tom sa mýlim? Určite nie.

Spolu podpora v COVID roku na EX kluby 226 000,- Euro, ktorú sme presunuli do podpory za zrušené podujatia RD mužov aj žien!

Dôležité:
Zdroje na mládež sú dnes významne vyššie ako na seniorský šport, pre ktorý neexistuje systémová pomoc od štátu. Dotácia SVF z MŠ SR sa nesmie zo zákona používať na podporu seniorských družstiev!!! A to asi nikto z Vás nevie. Na mládež existujú 2%, dotácie z miest, obcí a VÚC, na seniorský šport minimálne. Preto by som bol rád, aby sa téma podpora mládeže nezneužívala. Netvrdím, že je dostatočná, ale nie je malá, ale žiaľ ak to niekto vidieť nechce, tak nebude. Problém ale je, že pri takejto investícii do mládeže a nastavených projektoch nie sú naše extraligové kluby schopné postaviť svoje družstvá, pretože veľké percento hráčov a hráčok už do seniorskej kategórie ani nepríde, pretože nemajú podmienky na svoju systémovú činnosť a prípravu. Špeciálne v dievčenskej zložke, ktorá je v počtoch niekoľko násobne vyššia ako chlapčenská zložka, nám počty hráčok v seniorskej zložke významne klesajú. V súvislosti so stavom seniorských klubov u nás a možnej tvorby reprezentácie sme ako hnutie, nie SVF významne závislí na výsledkoch štátnej reprezentácie a podľa toho sme financovaní štátom a to tiež nie som si istý, že si viacerí uvedomujú. Ak by sme boli hodnotení štátom a podporou za množstvá hráčov a hráčok a družstiev v mládeži a ich dotáciami, verte mi, že koncept by bol zásadne zmenený, ale nie je to tak!

Na záver k číslam a COVID podpore:
Táto podpora bola zatiaľ ojedinelá, pretože to umožnila novelizácia zákona o športe, inak by to možné nebolo. A nie je isté aké formy budú možné v roku 2021!

Takýto je sumár podpory pre mládež a extraligu a akékoľvek názory si vypočujeme, je to v zásade jedno, pretože v tejto finančnej téme to inak nešlo. Preto diskusia k tomuto je zložitá, pretože má svoje obmedzenia faktami.

Marek Rojko | 19.9.2020 @ 13:22