Horúce
správy
 

Vysvetlenie pre naše kluby Extraligy

Uverejňujem môj mail zo včera pre naše kluby Extraligy, ktoré komunikovali svoje postoje na základe medializovaných informácií. je to potrebné, aby si všetci uvedomovali realitu a nie len mediálne prezentácie.

Vážené kluby Extraligy mužov a žien,
Dovoľujem si reagovať na dnešnú komunikáciu so zástupcom Extraligovej únie mužských klubov, pretože som sa za SVF zúčastnil dôležitého pracovného rokovania na MŠ SR, o ktorého záveroch som Vás včera detailne informoval počas videokonferencie klubov. Dnes bolo medializovaných množstvo informácií o finančnej podpore a miliónoch do športu. Vzhľadom na to, že poznám detaily, chcel by som niektoré fakty objasniť. Zároveň Vám chcem vyjadriť rešpekt a úctu k tomu, že v tejto váženej situácii, ste schopní bojovať a zabezpečovať celú vašu činnosť.
1. Medializovala sa informácia o sume 2 mil. Euro pre 5 športov. Osobne na rokovaní nám bolo oznámené, že sa delí systémov 2/3 pre futbal a hokej a 666 000 pre 3 halové športy. Teda 222 000 pre volejbal. Táto suma sa má rozdeliť iba pre všetky volejbalové kluby Extraligy tohto súťažného ročníka. Tieto peniaze sa majú použiť na vykrytie personálnych nákladov pre uvedené kluby za posledné 2 mesiace tejto sezóny a znamenajú možnosť úhrady výplat hráčov a trénerov a ich osobné náklady teda aj testy. Takto sme boli informovaní. Zároveň bolo medializované, že zväzy majú k sume 2 mil Euro pridať ešte 1 milión. Táto medializovaná informácia pekne znie, ale realita je taká, že nám zúčastnená právnička vysvetlila, že to je povinnosť doplniť financovanie extraligových klubov zo zdrojov štátnej dotácie zväzu, teda SVF na účely Extraligových klubov a to pre nás 3 zväzy znamená sumu 111 000 Euro. Je to brané a vysvetlené ako spoluúčasť na financovaní. SVF v rámci svojej pomoci z dotácií MŠ SR vyčlenila počas leta sumu vyše 300 000 Euro pre kluby všetkých úrovní a zároveň len pre Extraligové kluby sumu 150 000,-. Tým pádom sme jediný z halových športov splnili túto požiadavku už teraz a aj sme ju prevýšili. Medializované informácie o tom že hádzaná bude hradiť testy pre svoje kluby a basketbal možno tiež súvisí s tým, že tieto zväzy okrem odpustených vkladov a podpore na mládež, nedali na Extraligové kluby žiadnu priamu podporu ako SVF. O tomto som v pondelok priamo a osobne komunikoval s prítomným prezidentom SZH p. Holešom a zástupcom klubov v basketbale p. Jendrichovským. Zároveň Vás chcem informovať, že do dnešného dňa nemáme okrem porady na MŠ SR a medializovaných informácií žiadnu zmluvu k tejto finančnej podpore sumy 222 000 Euro pre Extraligové kluby. Okamžite ako príde k podpisu tejto zmluvy, príde k procesom úhrady na SVF. Upozorňujem, že to trvá vždy pár dní, pretože to prebieha podpisovým procesom a následne úhradou cez štátnu pokladnicu. Až po prijatí týchto peňazí ich môžeme posielať na kluby. Následne budete musieť tieto peniaze vyúčtovať tak, aby ste predložil náklady na účel o ktorom píšem, teda výplaty, odmeny, testy a podobne. Detaily budú v zmluve.

2. Výťažky z lotérií. Zaznela dnes suma 5 mil Euro, dodávam, že pre všetky športové federácie komplet a to je asi 80 subjektov a výška pre každý šport sa delí na základe vzorca, ktorý stanovuje dotácie z MŠ SR. K tejto veci dodám, že je to len na účel ako ostatné dotácie bežné v roku, ktoré sa nesmú používať na seniorské náklady extraligových klubov, ale tak ako všetky dotačné mechanizmy, s ktorými ste sa stretli počas leta a spôsobovali Vám problémy pri zúčtovaní a ktoré ešte pre mnohých nie je dokončené. Dodávam aj k tomu, že procesne stále nemáme k výťažkom vôbec informáciu o výške pre náš šport, neprišla nám zatiaľ žiadna zmluva a realizácia tejto platby je stále otázna, pretože podlieha procesom, ktoré som vysvetľoval v úvode.

3. Finančná podpora na sanácie je viazaná na sumu do 20 mil Euro cez MH SR, ktorú prezentovala p. Kiššová /poradkyňa MH SR/ a vysvetlila nám, že pomoc z ich zdrojov bude riešená procesom cez získavanie dát, ktoré som od Vás žiadali a už pred 2 týždňami ich obdržali. Táto pomoc má byť smerovaná na sanáciu strát v období jari a leta 2020. Realizáciu tejto pomoci bude podliehať ešte legislatívnemu procesu cez NR SR a je viazaná na výzvu a následne plnenie až v zime okolo Vianoc, proces má byť spustená niekedy do konca novembra.

4. Tretia suma okolo 20 mil medializovaná dávnejšie p. Remišovou je viazaná na eurofondy a bude pripravená až o niekoľko mesiacov k jari 2021. O tomto vieme minimálne.
Na základe týchto informácií Vás chcem požiadať o vzájomnú spoluprácu a korektnosť pri vnímaní medializovaných informácií o podpore niekoľkých miliónov pre šport a teda aj volejbal. Okrem vyššie uvedených faktov, zaznela aj informácia o zaslaní poslednej štvrtej splátky dotácie na športové zväzy. Túto informáciu máme aj my na SVF ale realita je taká, že k dnešnému dňu neprišla žiadna dotácia na účet SVF. Pre ujasnenie, toto je splátka, z ktorej financujeme všetky bežné projekty a z ktorých uhrádzame komplet existenciu pre hnutie, trénerov, CTM, TSM, COP, oblastné výbory, podporu všetkých regionálnych klubov /za počty družstiev, plážový volejbal a reprezentácie mládeže, ktoré sme mali na ME a v príprave niekoľko týždňov. Zároveň tieto finančné prostriedky slúžia na prípravu nákladov pre RD seniorov, ktorých čakajú kvalifikácie na ME v mesiaci január. Táto splátka nie je žiadnym navýšením iba pravidelným zdrojom z MŠ, ktoré svoju dotačnú zmluvu plní na 4 splátky. Robíme maximum pre komunikáciu, riešenia a pomoc pre Vás v celej zložitej agende a preto verím, že to prijmete a budete akceptovať.

Marek Rojko | 15.10.2020 @ 11:15