Horúce
správy
 

Oficiálne ohlásenie kandidatúry do volieb na prezidenta SVF vo voľbách 2021

Priatelia, volejbalisti, milé hnutie,
S veľkým rešpektom a pokorou, si dovoľujem dnes oficiálne prezentovať, že sa budem uchádzať o pozíciu prezidenta SVF v najbližších voľbách, bez ohľadu na to, kedy budú. Zvažoval som, premýšľal a radil sa s múdrymi, skúsenými a úspešnými, nech mám nadhľad a realistický pohľad. Rozhodnutie významne ovplyvnila situácia v našom hnutí, pandémia, krízové situácie, postoje a charaktery. Veľa vecí je rozpracovaných, pripravených a v športovej oblasti je práca merateľná. Vzhľadom na podporu naprieč volejbalovým hnutím, som sa rozhodol predstúpiť pred Vás a predstaviť vnímanie a filozofiu postavenia federácie do budúcna. Vyšiel som zdola, cez prácu s deťmi ako pedagóg, mládežou, vrcholovým klubovým volejbalom, pokračujúc na úrovni reprezentácie mládeže a seniorov, prácou na medzinárodnej úrovni v zahraničí a potom až k návratu do nášho volejbalu. Verím, že ma podporíte a budeme spoločne pracovať pre volejbal. S pokorou si dovoľujem požiadať Vás o podporu, hlavne priamo na volebnej konferencii SVF.
V najbližších týždňoch, Vám na mojom webe a FB predstavím postupne všetky pripravené kapitoly môjho projektu. Vychádzam nie z fikcie, kancelárií, teórie, ale z reálneho poznania a práce v teréne s Vami. Chcem bojovať za Vás, nie proti niekomu a niečomu. Ponúkam overiteľnú prácu, legitimitu, chápanie a poznanie potrieb hnutia. Zároveň viem, akou cestou získať vyššiu dôveru v našu strešnú organizáciu na všetkých úrovniach. Nezastupujem žiadnu záujmovú skupinu, ale všetkých, ktorí to s volejbalom myslia úprimne a vážne. Vrátane sebareflexie všetkého zlého, či dobrého, čo sa za posledné roky urobilo, povedalo. Potrebujeme sa spájať a hľadať spoločné záujmy, nie rozdeľovať a hádať sa, či sa venovať deštrukcii. Tej máme za posledné obdobie už dosť. Volejbal potrebuje pomoc, poctivé chápanie, realizáciu po kríze, reštart a veľkú podporu.
Teším sa na Vaše podnety a prosím posielajte ich na moju emailovú adresu, marek.rojko77@gmail.com. Rád ich spracujem a dôležité veci zapracujem do koncepcie, ktorú prezentujem v prípade úspešnej kandidatúry. /je pripravená a má viacero kapitol/

Marek Rojko | 1.5.2021 @ 20:04