Horúce
správy
 

Marketing, alebo s tým spojene súvislosti a zároveň ospravedlnenie tým, ktorých sa to týka

Marketing, partneri, reklama a náklady na produkt volejbal. Finančná situácia a súvislosti s uvedenými pojmami má viacero aspektov, rád by som len vybral podstatné súvislosti. Hodnotenie spôsobov a možností nechám na inokedy, len sa budem snažiť vysvetliť kľúčové fakty. SVF dostáva cez MŠ príspevok uznanému športu každý rok a to na základe vzorca, ktorým MŠ SR vypočíta výšku, pripraví zmluvu a na základe toho v 4 splátkach uhrádza podporu. Sú to jasne definované účelové prostriedky na kapitoly talentovaná mládež, reprezentácia, podpora klubov z príspevku štátu a činnosť federácie. Všetky tieto kapitoly majú svoj jasne určený účel. Z týchto kritérií nie je možné uhrádzať náklady na marketing, reklamu, či náklady na odmeny hráčov a hráčok v seniorských klubov, dane, pôžičky a pod. Preto je jasné, že ak marketing nevygeneruje privátne zdroje, je potrebné obmedziť akékoľvek priame aktivity v tejto oblasti viazané na náklady. Tak to býva aj v súkromnom sektore. Prichádzam k podstate. Pri úhradách faktúr za výrobu napr. TV prenosov, bannerov, ostatných reklamných aktivít zo zdrojov SVF, ktoré boli zo splátky MŠ SR, vzniká následne jeden veľký problém. Príklad, aktuálne sme zaplatili odmeny klubom extraligy z týchto zdrojov, faktúry za výrobu prenosov z KME, tak isto a tieto zdroje nám chýbajú pre úhrady účelu, na ktorý sú v systéme a v rozpočte nastavené. Viem si predstaviť krátkodobo, ale nie systémovo takéto riešenie. Minulý rok sa tieto prostriedky museli zúčtovať ako každá dotácia, bolo to v roku 2020 vo výške cca 80 000 Euro. V praxi sme oddlžili SVM. Dodávam, že v tom čase sme mali zdroje, ktoré sa neuhradili na seniorskú reprezentáciu, ktorá bola zrušená, respektíve presunutá. Dnes voľné zdroje nemáme žiadne, práve naopak. Máme viac výdajov ako v bežnom roku, pretože kvalifikácia aj ME mužov aj žien sú v jednom roku. Tento rok je iný, ale spôsob je rovnaký. Musím sa priznať, že toto ťažko prijímam. Som zodpovedný za prípravu a plnenie rozpočtu pre reprezentácie a pri týchto kalkuláciách konštatujem, že nám niekde tieto sumy budú chýbať. Momentálne, volajú a urgujú platby partneri ako hotel, škola, doprava, FA za testovania a pod. pretože nemáme uhradené niektoré zásadné náklady, sú v rozpočte, sú v pláne, máme ich tam nastavené. Žiaľ neuhradené. V prípade, že by teraz v máji, prostriedky na TV a kluby neboli uhradené z dotácie MŠ SR, mali by sme ich uhradené. Chápem povinnosť zabezpečiť TV prenosy, ale zároveň dodávam, že takto sa žiť na federácii nedá. Ak by bolo všetko ako má byť, marketing a partneri by mali vrátiť túto sumu späť na SVF, pretože budú chýbať.......Takýmto kolobehom sa cyklicky opakujú obdobia finančných problémov, ktoré sme nútení opakovane riešiť, vysvetľovať. Preto si myslím, že čisto z finančného pohľadu nikdy nepracujeme na začiatku roka /koniec januára, február/ s pripraveným a nastaveným rozpočtom, ktorý sme pripravili a ktorý v mesiaci apríl schválila SR SVF. V zásade z prvej januárovej splátky uhradíme podlžnosti z posledného kvartálu starého roku a tým pádom matematicky začíname s rozpočtom zníženým o sumu uhradenej z 1. splátky. A takto dokola a dokola. Mrzí ma to, ale tam to končí. Je to nepríjemné, neférové a musím sa priznať, že tie telefonáty sú ponižujúce. Chcem veriť, že sa s týmto vysporiadame a nebude to trvať niekoľko rokov…...Zároveň sa chcem ospravedlniť hráčom a hráčkam v RD v hale, či v plážovom volejbale, promotérom turnajov seniorov, trénerom RD, v projektoch, hotelom, doprave, internátom, či ďalším partnerom, ktorí volajú a píšu a čakajú, kým nám príde 3 splátka v roku 2021 z MŠ SR. Opäť sme to nezvládli, ale žiaľ je rozdiel pripraviť rozpočet a zodpovedať zaň a iné mať zodpovednosť za hospodárenie a úhrady, lebo tú majú len najvyšší. Ja nie, kolegovia na mladez vôbec nie a uz vôbec nie naša ekonomka…....je mi jej v zasade ľúto, až to je nedôstojne.

Marek Rojko | 4.7.2021 @ 09:04