Horúce
správy
 

Čo tu zanechal bývalý poverený

„Dobrý človek, alebo čo sa dá zanechať za sebou a svojou prácou, či skôr funkciou…..“
Je toto moje posledné vyjadrenie k tejto veci, lebo už nemám energiu a čas sa tomu venovať, ale musím to takto uzavrieť, pretože inak by som sa ťažko zobúdzal ako zodpovedný človek za SVF.
Pracoval som na SVF v pozícii športového riaditeľa SVF 3 roky a podľa poznania, ktoré som nadobudol musím žiaľ konštatovať, že je smutné, že za toto obdobie sa v časových úsekoch opakovali vážne problémy a to je stav financií na SVF, ktoré súvisia s dlhmi, oneskorenými platbami trénerom, dodávateľom a vôbec postoj k dlžným financiám a mňa osobne to veľmi znepokojovalo. Za roky 2018 – 2021 sa udialo veľa. Fantastické ME v Bratislave, ale inak veľa problémových období či rozhodnutí. Celkové nastavenie k hospodáreniu či filozofii práce a postoj k ľuďom bol nezodpovedný a stojí v čase reštartu SVF za zmienku. Pretože bez toho je zložité všetko vysvetliť. Samozrejme v čase do volieb, bez detailov a poznania vnútri. Tieto informácie za posledné 4 roky, strážil vždy iba jeden poverený pracovník. /ja som mal kratko v lete poverenie a po zistení stavu som sa podakoval/
Ale, že budeme mať nezaplatené FA z obdobia ešte roku 2019 a roku 2020 a aj z jari roku 2021, je pre mňa ťažko akceptovateľné a nepochopiteľné. Nerozumiem tomu a v zásade ani nechcem a nemôžem to akceptovať. Po voľbách som si myslel, že sme v mínuse 480 000,- ale boli sme po audite a účtovnej analýze mínus cez 600 000,- eur-. Ďakujem teda pekne za takýto balvan.
K mnohým veciam neexistovali objednávky a už vôbec neboli bežne kryté finančne. Strašné fakt. Množstvo nastavených nákladových položiek bez rozmyslu, ale s cieľom skvelej prezentácie a mediálneho výstupu, ale žiaľ na dlh. Pamätám si slová ako vieš ja som dobrý človek a chcem odísť slušne….....Som dnes presvedčený, že keby mali kolegovia informácie o dlhoch, či problémoch s krytím nákladov, chápali by inak nastavenie zväzu a jeho filozofiu. SVF bola nedôveryhodná pre dlžoby, spôsob komunikácie, či prístup k jednotlivým súčastiam hnutia. Proste snaha poúčať, školiť a mať patent na všetko. Všetkému rozumieť, väčšinu mať ako svoju firmu a rozhodovať o osudoch ľudí a stave nášho volejbalu. Taká je pravda, lebo ju ukázal stav reality. Niektorí ľudia na SVF uverili, išli v systéme a nastavení, osvojili si slovník, postoje, či smerovanie. Lojalita ako sa patrí, ale bez svojho názoru, názoru, ktorý by pripustil aj iné pohľady a iný názor,
tých pre ktorých má SVF pracovať. A nemôže to rozhodnúť ani to, že sa veci mali robiť po vzore CEV a medzinárodných podujatí. Vždy som tvrdil, že realita volejbalu u nás je iná, ako medzinárodná diplomacia a prezentácia na medzinárodných podujatiach. Dva rozdielne svety. Ale ak sa chcem priblížiť úrovni, ktorú chce CEV, najprv musí žiť a fungovať domáci volejbal. SVF narába s peniazmi volejbalu, nie „svojimi“ ako sa to celé prezentovalo. Mrzí ma, že sa pri tejto filozofii dostali ľudia na SVF k názorom, že nie je iná cesta a že takto to je jediné správne smerovanie. Bola to lož a fikcia. Dodávam ešte jeden fakt. Bývalý kolega bol poverený, lebo ho nikto nikdy nechcel a nemohol zvoliť. Takže okrem konateľskej pozície v SVM nemal žiadnu právnu zodpovednosť. Nenájdete jeho podpis na zmluvách SVF, nikde. Na pár dokumentoch k súhlasom k dovolenke a k odmenám. Inak nemal právnu zodpovednosť, ale morálnu a výkonovú mal. Dnes som presvedčený, že mu to vlastne vyhovovalo. Rozhodoval, objednával, riešil, riadil, ale nikdy nie je s právnou váhou….....Smutné. Preto vetu „vieš ja som dobrý človek a chcem odísť slušne“ beriem ja iba ako frázu. Definitívne. Zadlžoval systémom práce celý náš volejbal a toto by mu nikdy nedovolil emeritný prezident. Ten bývalý len veril a zveril. Záver poznáte. Ja sa ale po 5 mesiacoch chcem pozrieť ľuďom do očí a nemať dlhy na každom kroku. Bol som v situácii vo svojej práci v kluboch, že sme sa museli postaviť pred hráčky a kolegov a oznámiť, že výplaty nebudú načas, alebo meškať aj dlhšie. Ale to bolo v klube podporovanom čisto z privátnych zdrojov. Preto viem, že takto fungovať nebudeme na SVF, pokiaľ budem Prezident.
Sumár činnosti zodpovedného pracovníka, ktorý je inak dobrý človek…..............úsudok si urobte sami
1. To že sme mali schválený rozpočet na rok 2019, 2020, či 2021 bola vždy len fikcia. To je len plán nákladov na papieri a v zásade predstava a túžba. S rozpočtom to nemá nič spoločné.
2. Uvedomujem si, že som nemal detailné informácie a ako športový riaditeľ som si myslel, že máme reálne čísla, ku ktorým máme navrhovať náklady na kapitolu reprezentácia. Od augusta už mám konkrétne informácie. Darmo sme robili rozpočet, keď sme ho mali naplnený iba fiktívne, pritom sme ho mali garantovaný štátom a aj tak sme mali dlžoby veľké a dlhodobé.
3. Bežne sme neplatili načas zazmluvnených trénerov, ktorí majú svoje rodiny a záväzky.
4. V období od jesene 2020 do apríla 2021 prebiehal proces riešenia prenájmu nových priestorov. Rôzne objednávky nadštandardu, fakturácie či vizualizácie, faktúry projektov nábytku, architektov a pod. Strašné. Stihol som niečo zastaviť a niečo už žiaľ nie.
5. Finále v plážovom volejbale Eurovea 2021. Krásne, milé, TV prenos. Účet 40 000,- eur a nepokrytých. Rôzne divné objednávky emailom na VIP stan, pôžičku piesku, catering a pod. Bývalý kolega tvrdil, že to malo byť platené z peňazí Niké.......úplne choré. Zmluva s Niké bola zložitá, trvala dlho a podpísala sa k 1.12.2021.
6. Rôzne FA, ktoré prichádzali priebežne, či po rôznych ľuďoch a telefonátoch, strašné. Toto dobrý človek s dobrým úmyslom, určite neurobí.
7. Spolupráca s MF je tiež príbeh. Ja by som nespal, ale bývalý kolega si žil svoj svet. Verili mu ľudia vo volejbale, ale iba tí, ktorí verili emeritnému prezidentovi. Inak nikto. Len sa šírilo, akú ma podporu a aký je dobrý. Nie nemal a nebol. Kto je dobrý manažér a má aj zodpovednosť takto nekoná. Ja môžem za seba povedať, že som s konateľom spoločnosti MF dospel k dohode. K dohode o niečom s čím som nemal nič spoločné, ale vyriešiť som to musel. Takže asi tak. A bolo to korektné a normálne, slušné. Toto tiež bývalý kolega zanechal. To je nevypovedané, ale faktom. Pri SVM už mohol podpisovať. Tak to aj pekne robil. Perlička je, že pod zmluvou ohľadne TV práv pre TV JOJ šport je podpísaný iba konateľ SVM, chýba štatutár SVF. Smiešne.

8. Sumár:

- Bordel v hospodárení a zmluvách

- Bordel v systéme práce na SVF

- Neuhradené náklady a FA cez 600 000,- eur

- Neuhradené FA ešte aj z roku 2019 po ME

- Narušené vzťahy s hnutím

- Bol príčinou všetkých konfliktov

- Neschopnosť riadiť ľudí, lebo nebol schopný riadiť svoju prácu – Lenivosť a šlendriánstvo

- Patent na rozum

- Ignorácia problémov v hnutí

- Ovplyvnenie najbližších spolupracovníkov o jedinej správnej ceste – Zavádzanie o situácii na SVF

- Pravidelné hľadanie vinníkov chýb inde

- neschvalene uzávierky SVM

- nerieseny dlh voči CEV 250 000

- nezodpovedné objednávanie vybavenia nových priestorov SVF

Pozor pozitíva:

- Nápady a vízie

A takto si dobrého človeka nepredstavujem…....., keby bol pod týmito vecami podpísaný, bolo by to aj na iné riešenia….........

Marek Rojko | 2.2.2022 @ 14:40