Horúce
správy
 

Aj štát v Covide vážne pomohol - s pomocou SVF a tlakom na orgány štátu

Príspevky cez FNPŠ s pomocou SVF

Marek Rojko | 17.6.2022 @ 13:17