Horúce
správy
 

Proces výberu hlavného trénera reprezentácie mužov

Tak avizoval som, že popíšem momentálnu situáciu s výberovým konaním na reprezentačného trénera mužov. Koncom októbra bola ukončená prvá fáza a to prejavenie záujmu a poslanie podkladov ako sú CV a projekty trénerov. Táto fáza trvala 6 týždňov, počas ktorých sme chceli vedieť aký postoj a záujem nám tento spôsob ukáže. Informovali sme cez weby SVF, CEV aj FIVB a oslovili všetky renomované agentúry na trhu s trénermi. Zadanie bolo nasledovné.

- V prvom rade vekovo tréner aj mladší s energiou a motiváciou na prácu s družstvom, ktoré je zložené z veľkej väčšiny z mladých hráčov

- Reálne pracovné skúsenosti z vrcholového mužského volejbalu a minimálne 5 sezón v pozícii hlavného trénera v profesionálnych súťažiach s kontaktom na medzinárodný volejbal /Európske poháre/

- Reálna skúsenosť s prácou s mladými hráčmi na úrovni seniorských a mládežníckych reprezentácií /KME, ME, MS, VNL/

- Motivácia a poznanie profesionálnej práce s reprezentáciou /režim, objem práce, náročnosť/

- Záujem o dlhšiu spoluprácu

- Vzdelanie na úrovni najvyšších licencií u nás v Európe či vo svete

- Skúsenosť s vrcholnými akciami ako ME, VNL, MS, v roli hlavného trénera, alebo asistenta trénera

- výhoda aj práca v projektoch federácií s prípravou talentovaných hráčov v strediskách

- Jazyková výbava AJ

Samozrejme, sa nastavili naše reálne finančné možnosti s akceptovaním toho, že družstvo nepôjde na ME 2023 a to nie každý tréner tento fakt akceptuje. Prihlásilo sa oficiálne 27 trénerov. 25 zahraničných a 2 slovenskí. A to Richard Vlkolinský a Martin Nemec, z českých trénerov Martin Demar. Inak z rôznych volejbalových škôl a kontinentov.

7.11.2022 sa zišla výberová komisia, teda reprezentačná rada SVF v zložení P. Kalný, M. Pipa. V. Přidal, M. Májek a ja ako prezident a hosťami boli A. Kocian a M. Kalný. Počas prichádzajúcich CV som vždy kontaktoval niektorých ľudí z trénerského, funkcionárskeho a hráčskeho prostredia aj doma aj v zahraničí a dostával som rôzne referencie a názory. Vyhodnotili sme celú skupinu uchádzačov a zásadne sme sa v prvom rade zaoberali témou slovenského trénera k družstvu. Po dlhej a vecnej až detailnej konzultácii všetkých súvislostí a faktov, sme dospeli k rozhodnutiu, že po 3 slovenských tréneroch /Palgut, Kravárik, Kardoš/ pristúpime k výberu zahraničného trénera.

Úprimne hovorím, že ma to až tak neteší. Na druhej strane musíme akceptovať stav a situáciu na našom domácom trénerskom trhu. Posudzovali sme pri našich kandidátoch charaktery, trénerskú históriu, trénerský kredit doma aj vonku, pracovnú históriu, vek, schopnosti spolupráce, reálnu trénerskú skúsenosť v roli hlavného trénera, tímovú prácu, vzťahy s hráčmi, trénermi, komunikáciu, či štýl. Pri zahraničných uchádzačoch, niektoré z týchto vecí neviete posúdiť detailne, ale zaoberali sme sa v prvom rade nastavenými kritériami, ktoré som písal v zadaní a dopĺňali sme to referenciami hlavne od hráčov a funkcionárov. Nielen ich trénerských kolegov či agentov, to by bolo neobjektívne a možno tendenčné.
Zaujímalo nás hlavne posledné obdobie 5 rokov na profesionálnej trénerskej úrovni. Overovali sa fakty z CV a projektov, prejavy pri kaučingu, spôsob a princípy trénerskej práce. My hľadáme adepta, ktorý bude nielen koučovať, ale aj budovať a tvoriť s rukopisom. Chceme ísť cestou nielen čísiel, či videí a štatistík, to je dnes báza, ale hlavne priamou prácou s mentalitou, so záujmom, motiváciou, či odvahou a tréningom techniky. Zaujímavý proces a hlavne odborný a vecný na najvyššej úrovni. Všetci členovia RR SVF sú vzdelaní na najvyššej úrovni. Všetci pracovali pri kluboch aj reprezentáciách aj mládeže aj seniorov. Majú legitímny mandát posudzovať, navrhovať, hodnotiť.
Na základe celého popísaného procesu, sme vybrali 3 kandidátov. Všetci traja sú zahraniční a spĺňajú všetko o čom som písal. Bola na nich všeobecná zhoda a to je vzácne. Prečo cudzinec? Jasne sme pomenovali, že by sme radi slovenského trénera. Ale vzhľadom na to, že sme teda padli a v druhom rade máme svoje personálne starosti s hráčmi, našimi klubmi a podobne, chceme teraz profesionálny nadhľad. Nadhľad na hráčov, nadhľad na spôsoby, zvyky či posudzovanie kvality, potenciálu a možností hráčov. Potrebujeme jasný pohľad bez histórie, predsudkov v názorovej a personálnej oblasti. Verím tejto filozofii a veríme tomu všetci tí, ktorí sme vo výberovej komisii. Uvedomujem si plnú zodpovednosť a získal som presvedčenie, že je to v tomto čase na pár rokov správne riešenie. Druhou a tak isto kľúčovou vecou je tvorba RT. Nový hlavný tréner si môže priviesť jedného člena RT zo svojich spolupracovníkov, preferujeme pozíciu kondičného trénera, alebo skauta. Uvidíme. Našou snahou je už rozbehnutý proces dokončiť prípravou asistentov trénera z našich zdrojov. A perspektívnych a na celé obdobie práce pri reprezentácii. Priznávam, že to nie je ľahké. Musí to byť profesionál, musí ho uvoľniť klub na dlhšie obdobie a musí mať motiváciu a súlad s hlavným trénerom. Na tomto procese urobíme maximum.
Na záver môžem povedať, že momentálne začal proces priamych stretnutí so záverečnými kandidátmi a do zasadnutia SR SVF 7.12.2022 verím, že túto vec budeme mať dokončenú.

Marek Rojko | 10.11.2022 @ 10:22