Horúce
správy
 

Proces výberu hlavného trénera mužov diel II.

Tak prinášam druhý pohľad zo zákulisia výberového konania na hlavného trénera reprezentácie mužov. Prizvali sme všetkých troch záverečných kandidátov na osobné stretnutia, aby sme priamo vyhodnotili komunikáciu a prezentáciu. Veľmi zaujímavé. Najprv bol španielsky kandidát a on jediný neprejavil záujem o osobnú návštevu ale diskusiu sme mali s ním cez video hovor. Už to dávalo trochu mínus. Taktiež sa pripojili aj jeho dvaja manažéri, čo napríklad Petrovi Kalnému nevoňalo. Ale ja to je dobrá skúsenosť. Diskusia bola vecná. O znalosti našich hráčov, či ich klubov, o filozofii trénera počas jeho kariéry, otázky a okruhy v diskusii sa týkali aj reálneho stavu družstva a situácie v mužskom volejbale u nás. Súčasne sme v jednej časti prebrali odborné nastavenia zo strany SVF a celkovo program či víziu čo chceme aj my do nového trénera. Pokračovali sme stretnutím s jedným z dvoch belgických kandidátov. Prišiel osobne, veľké plus. Veľmi dobre pripravený, s podrobnou analýzou a dátami, ktoré sme rozobrali do detailov. Vyše dvoch hodín zaujímavej volejbalovej diskusie a o tom, akým smerom by tréner pracoval a na čom mu záleží v jeho postojoch. Pýtali sme sa na motiváciu, hlavné body jeho princípov. Poučné a hlavne veľmi dobre na odbornej úrovni pripravené. Mal za sebou reálne už čas priamej analýzy hry z KME a pomenoval niektoré kľúčové body problémov. Prišiel tretí kandidát tiež z Belgicka. Osobne doletel v pracovný týždeň po zápase v Champions league a na druhý odletel nadránom domov. Už od prvého momentu charizma, podoprená reálnym projektom klubu s históriou a levelom ligy majstrov. Cítite, že napriek mladému veku odpracovaný rukopis. Vystupovanie, pripravenosť opäť top. Všetko podoprené priamou prácou v praxi. S hráčmi, družstvom, klubom. Analýza hráčov, poznanie mien a ich kariéry, či poznanie aj U20 z ME. Odborná analýza aj z ME 2021, aj z KME 22. Presne pomenované problematické posty, či aspekty hry. Poučné od človeka z vonku. Veľký záujem o túto prácu, podoprenú skúsenosťou a výsledkami klubu, skúsenosťou s práce s mladými hráčmi 3x medaila z ME mládeže, skúsenosť z práce pri seniorskej reprezentácii mužov BEL a čo je dôležité priamy vplyv a výstup pri rozvoji hráčov. Takže celkovo sme s Petrom Kalným mali v zásade jasno. Dodávam, že všetci traja akceptovali nami nastavené finančné podmienky zmluvy a dĺžku spolupráce. Tréner bude pracovať v klubovej sezóne v klube a počas reprezentačnej sezóny máj až august pre náš volejbal. Plne akceptoval opäť kritérium nastavené od nás a to sú 2 slovenskí asistenti a ním vybraný jeden člen RT. Uvidíme na akú pozíciu. Takže takto sme sa rozhodli reštartnúť náš mužský národný tím. Uvidíme. Na druhej strane takto budeme aj budúcnosti realizovať výberové konania na tieto pozície. Malo to odbornú a procesnú kvalitu a zapojila sa do nej aktívne kľúčová odborná rada. Dodávam, že sme samozrejme preverovali referencie všetkých vybraných kandidátov aj tých predtým. Informácie išli od hráčov, trénerov, klubov, federácií a bol to zaujímavý proces komunikácie a otázok a preverovaných oblastí. Nad všetkým ale bolo osobné stretnutia, to sa nedá nahradiť. Zároveň som rád, že o túto pozíciu bol reálny záujem a množstvo trénerov to myslelo vážne. V závere rozhodla kariéra trénera, jeho nastavenia, vyžarovanie, reálna práce v klube a pri reprezentáciách, vízia a filozofia, ktorá bola overiteľná v praxi. Na záver môžem povedať, že pod zmluvy všetkých troch by som sa so všetkou zodpovednosťou kľudne podpísal. Steven ale vyšiel najlepšie. Držím mu palce a verím, že bude úspešný a to slovo neznamená iba postup na ME 2025, to má jeden z cieľov. Ale nastavenie tímovej kultúry, pravidiel a hlavne pohľad a nadhľad na jednotlivých hráčov a ich kvalitu a motiváciu. Za seba dodávam, že chceme hráčov, ktorí budú chcieť prísť, budú motivovaní reprezentovať a budú rešpektovať kompletný program nastavený trénerom, musia byť zdraví a chápať tvorbu tímu a jeho princípov. Pokiaľ nebudú akceptovať nastavené pravidlá a princípy trénera, tak budeme rešpektovať, že v reprezentácii nebudú a šancu dostanú iní, mladí a takí, ktorí to s reprezentáciou myslia vážne. Život prináša rôzne rozhodnutia a prišiel aj čas, že prosiť o reprezentáciu proste nebudeme. Prečo by sme to mali robiť? Dávame do reprezentácie maximum finančných a personálnych možností a viem aj po tomto procese výberu trénera, že naše podmienky nám môžu závidieť aj vo väčších tímoch s inými výsledkami. Hráči sú na ťahu a budeme stavať hlavne na postoji k reprezentácii, nie na uhýbaní, rôznych dohodách, výnimkách, úpravách režimu a podobne. Som presvedčení, že iba tí, ktorí reálne prídu a odpracujú celý program, tak budú prínosom a tým pravým reprezentantom. Plne si uvedomujeme, že pre mnohých je už prednejší čas rodín, detí a ich osobných priorít. Na druhej strane už nemôže na nich stáť vývoj družstva. Tak chcem veriť, že v ňom budú tí ktorým na tom záleží. Budú oslovení trénerom všetci kľúčoví a dôležití, k tomu aj mladí juniori a všetci tí , ktorí sú kvalitou a záujmom pre rozvoj slovenského mužského volejbalu pripravení pracovať a bojovať za svoju krajinu. Tak uvidíme ako nakoniec bude vyzerať nominácia na ZEL 2023 a na doplnkovú prípravu v lete.

Marek Rojko | 8.12.2022 @ 18:55