Horúce
správy
 

Koncepcia mládeže časť I.

V prvej kapitole sa venujem podstate môjho pohľadu na celú tému. V období môjho príchodu na SVF, teda marec 2004 som prišiel pracovať do prostredia, ktoré bolo a asi aj bude mnou kritizované vždy. V tom čase prebiehala a stále prebieha diskusia o správnosti smerovania SCP a CTM, ktoré sú nosnými piliermi celej koncepcie mládeže. Pri zrode týchto útvarov som nebol, ešte som hral a preto som do tejto koncepcie vstúpil až v čase kedy prinášala plody, teda chlapci pravidelne postupovali a dievčatá nie. Pri pohľade na hráčov, ktorí vychádzali zo všetkých útvarov bolo jasné, že chlapčenská zložka pracuje výrazne efektívnejšie ako dievčenská a po prihliadnutí na vec, som sa pokúsil zaviesť taký nápad, ktorý mal vylepšiť obe zložky a hlavne postoj k práci SCP a CTM, ktorých práca bola, je a bude takmer neustále vzájomne zatracovaná a kritizovaná. Môj pohľad v tom čase a dnes sa v zásade nezmenil akurát trochu korigoval, úloha a práca v SCP musí mať okrem centralizovanej prípravy aj iné dôležité zadanie a podľa mňa sa časom existencie a pod dohľadom vtedajšieho športového riaditeľa SVF uberala zlým smerom. Prečo??? To je pointa, o ktorej chcem v tejto kapitole písať. Život priniesol niekoľko rokov práce v SCP, priniesol progres, peniaze, solídnu produkciu v chlapcoch, mizernú v dievčatách, ale priniesol jeden nebezpečný fenomén a to je zmýšľanie všetkých, že príchodom do SCP sa zo mňa stal reprezentant SR, toto považujem za najväčší omyl v chápaní ľudí, ktorí tento náhľad trpezlivo živili. Takýmito myšlienkami rozpútali fenomén boja klubov proti TN a NR a dnes žneme ovocie. Málo klubov a trénerov má chuť v dnešnej dobe dať hráča, alebo hráčku do SCP a to je určite chybou. Keby sa to nedialo, dnes by Dvoran postúpil a Tlstovičová možno so šťastím tiež. Zúčastnil som sa niekoľkých sedení pod vedením SVF ohľadne smerovania koncepcie mládeže. Už minimálne 3 roky je jasné všetkým činovníkom v kluboch aj na zväze, že najlepších hráčov a hráčky nikto nedá do stredísk a ak tak už ozaj ojedinele. Prečo? Túto otázku by si mali dať tí, ktorí sú za to zodpovední. Treba sa pýtať ľudí, ktorí vychovávajú hráčov v malých či väčších kluboch prečo. Pravdepodobne na vlastnej koži skúsili pri rokovaniach, po odporúčaniach, v priamej konkurencii, že im to nesedí. Možno nemajú dôveru k práci trénerov, čo je na Slovensku typické. Možno zažili rokovanie s kompetentnými zo SVF, možno sa im aj odchovanci rýchlo vrátili, možno boli znechutení z toho, že aj horší hráči boli vo výberoch, pochodili svet za štátne, mali dresy s dvojkrížom aj keby na to reálne nemali. Je tam veľa dôvodov a to znamená, že už cesty späť niet. Tak ako sa pracne projekt spúšťal tak pracne sa obnoví a ja si myslím, že v kontexte toho že SVF ho chce opäť vážne centralizovať sa to už nepodarí. Ubehol čas, ľudia sú tí istí, nezmenili sa tréneri, trochu v NR ale inak som skeptický a verte, že mi skúsenosti v práci v tomto prostredí potvrdia tieto slová. Aj preto a aj preto aby som priniesol nový vietor som svojho času zaviedol systém tvorby reprezentačných výberov pomocou tzv. zrazov CTM, SCP. Zámer bol zorganizovať na základe výberov v L. Hrádku niekoľko následných zrazov v regiónoch pôsobnosti CTM alebo SCP a v prvom roku tvorby reprezentácií zabezpečiť transparentný a prehľadný výber, konkurenciu a zistiť reálny stav v týchto ročníkoch. Myslím, že všetci zúčastnení už pri prvých akciách zisťovali, že sa situácia v spolupráci SCP a CTM radikálne mení. Navonok sa zdalo, že všetci chcú spolupracovať a dokonca som mal pocit, že sa pohíňame vpred. Každá CTM aj obe SCP mali možnosť osloviť vopred dohodnutých adeptov a adeptky. V realite to končilo jednaním poza búčky a cez rodičov, čo vyvolávalo zlosť a nezhody. Môj zámer navonok fungoval a nakoniec to skončilo tak, že v reprezentácii SR kadetov nebol žiadny hráč z SCP. Omylom je to, že vinný je Dvoran a kluby, ktoré to tak chceli. Len to je zcestné, lebo to, že v SCP TN nie sú konkurencie schopní hráči nie je chybou CTM, ale manažovania a koncepcie výberu a komunikácie v súčasnosti ale hlavne v minulosti!!!! Je to dôsledok hegemónie, že reprezentant na úrovni vyrastie iba v SCP. Mám pocit, že aj tréneri v SCP zmeškali dobu, v ktorej sú povinní cestovať, hľadať, lanáriť ale aj nových nenájdených adpetov a adeptky, čo určite robili veľmi nedôsledne. Dôkazom je stav v SCP TN, ako hovorí vedenie SVF havarijný!!!
SCP NR je obdobná situácia, ale kozmeticky to Tlstovičová trošku ustála, dokedy je otázne. Každý týždeň mám maily a telefóny, či nechcem takú hráčku z NR a podobne, že sa tam zle trénuje. Že tam je veľa voľna, že sa tam trénuje slabo a že to ide dolu vodou. Neviem, nevidel som, ale len počúvam. Jedno je isté, trénerom v SCP je asi dobre, kontrola žiadna, plat istý, zodpovednosť otázna. Vráťim sa k môjmu zámeru, ktorý mal dobrý úmysle a myslím, že na chvíľu ľudí v strediskách aj motivoval, prezerať deti v regióne, komunikovať s kolegami a podobne.
Na záver dodám, že dostať reprezentačné tričko vstupom do strediska je nebezpečné a nežiadúce. Zavádzať neznalých rodičov vetami o ME, MS a OH v čase prehovárania prísť do SCP, je vlastne klamstvo s ktorým sa niektorí členovia vedenia SVF rýchlo stotožnili. Liečba podľa mňa obnáša kompletnú výmenu trénerov a ľudí zodpovedných za koncepciu mládeže, teda športového riaditeľa, upraviť koncepciu a úlohu stredísk na súčasnú realitu, dať pokoj boju o postavenie TN a NR u nás a začať reálne hľadať adpetov pre zaradenie do stredísk a výberov. Upozorňujem, že poznám snahy vedenia SVF všetko vrátiť do starých kolají, ale verte mi, to sa už nepodarí a bude to chybou!!!!
Na záver treba dodať, že posledné roky vyprodukoval systém Ogurčáka, Janúška, Skladaného, Kmeťa a Bencza, Diviša, ale aj Benčiča, Joščáka, Nemca, Hupku, Masného, Kohúta a to znamená nie iba produkciou SCP ale celého systému práce a hľadania v kluboch, ktoré mládež potrebujú ako vodu. V každom prípade treba vzdať hold všetkým, ktorí sa na objavení a práci s menovanými podieľali.
Dievčatá hľadať v systéme je veľmi zložité, ale to je dôsledok už mnou spomínanej filozofie práce trénerov v ženskej zložke, jednoducho je to živelné a slabé. Verím v obrat preto tieto vety a hodnotenia.
Pokračovanie v druhej časti témou peniaze a poresonálna situácia.

Marek Rojko | 23.1.2007 @ 11:42