Horúce
správy
 

Projekty CTM, OCM - objektívne hodnotenia rozhodujú

Projekty talentovanej mládeže SVF, alebo ako sme hodnotení štátom – objektivita a výstupy práce

SVF a športový úsek pracovali niekoľko mesiacov na príprave nového systému hodnotenia klubov v projektoch talentovanej mládeže a to CTM a nových OCM. Mali sme k tomu 2 konferencie mládeže v lete 2022, informovali sme na poslednom zasadnutí RM SVF. Proces bol od začiatku jasný. Vyhlásili sme proces prihlášok zámerne veľmi skoro pred ich novým obdobím platnosti. Potom prebiehal proces posudzovania podkladov, faktov, údajov a objektivizácie informácii z poslaných dotazníkov. Bodovací systém sa vyvíjal a objektivizoval na základe poznania a faktov. Kľúčová téma je zadaná štátom, teda výsledky a postavenie v rebríčkoch reprezentácie mládeže aj seniorov. Preto sme smerovali kľúčové kritériá na túto oblasť. Jednotlivé bodované oblasti majú svoje postavenie a význam v hodnote bodov. Teda v prvom rade body za seniorských reprezentantov, mládežníckych reprezentantov a ich účasť na podujatiach reprezentácie počas posledných 2 rokoch, ktoré sú naviazané na posledné 4 roky práce v kluboch. Spravodlivé a nespochybniteľné. K tomu dôležitý parameter práca trénerov z klubov pri reprezentáciách, parametre profesionálnych trénerov v kluboch. Zapracovali sme dôležitý parameter odchovanca a čiastočného odchovanca a prácu aspoň dvoch rokoch s hráčmi a hráčkami. Veľmi dôležité. Ostatné údaje nemajú takú váhu bodov, ale v konečnom účtovaní sa spočítavajú a vyjadrujú celkové nastavenie práce v klube. Spolupráca s školami, spolupráca na akciách v rámci podujatí, trénerské vzdelanie, členská základňa ako doplnkový parameter je stanovený len v rozpätí počtov detí v 3 hladinách. Za deti v klube a v družstvách sa delia iné kapitoly rozpočtu SVF.

Kapitola talentovanej mládeže nie je rozvoj, ale kvalita práce a výstup. Merateľný nie objemom, spôsobom, nie morálkou a názormi, správaním, či inými subjektívnymi pocitmi, ale merateľný výstupom a to sú vychované hráčky a tréneri pre reprezentácie. Podľa toho sa rozhoduje o kvalite. A tú ešte musia potvrdiť výsledky.

Celý nový systém je spravodlivý. Nemôže ho hodnotiť a schvaľovať ani RM SVF, ani iné orgány a komisie, len finálne SR SVF. Aj tá je zložená priamo s ľudí, ktorí sú z klubov, ktorých sa pridelenie štatútu týka. A preto musíme zachovať tieto parametre a kritériá len na športovom úseku a aj to iba pre proces zbierania dát a vyhodnotenie.

O pridelení poradia, štatútov a financií musí rozhodnúť objektívny systéme práce a nie ľudia, nie klubové a osobné záujmy. Tak je to nastavené a tak by to mali všetci akceptovať. Počas posledných dní sa poslali na kluby, ktoré zaslali žiadosti finálne bodové vyhodnotenia a teraz je pár týždňov čas na kontrolu opäť v kluboch. Kontrolu údajov, kontrolu faktov a príde k finálnemu poradiu. To bude na záver upravené už bez chýb a doplnené a predloží sa materiál na SR SVF, kde dúfam, že budú ľudia objektívni a budú rešpektovať fakty a výsledky práce v rámci klubových výstupov talentovanej mládeže, teda pri výchove hráčov a hráčok a trénerov pre reprezentácie mládeže a seniorov. Takto to má nastavené civilizovaný svet, ktorý je lepší ako my a ku ktorému sa potrebujeme priblížiť.

Prosím všetkých, čo budú posudzovať výsledky, aby v prvom rade brali tieto projekty ako výberové, nie rozvojové. Aby sa pozerali hlavne na svoju prácu a výstupy smerom k reprezentácii a neriešili morálne a iné emočné postoje k práci druhých klubov.

Aj preto musí ostať SVF nad klubové, to prosím rešpektujme. Platnosť nových projektov bude až po schválení SR SVF 16.5.2023 s platnosťou od 1.7.2023 na2 roky. V roku 2025 opäť prehodnotenie práce klubov.

Marek Rojko | 4.4.2023 @ 12:04