Horúce
správy
 

Rozdiely vo volejbale, ktoré zisťujem

Rozdiely vo volejbale, ktoré zisťujem v porovnaní u nás v zahraničí
Týmto príspevkom by som rád prispel k pohľadu na zásadné rozdiely vo volejbale, ktoré v poslednom roku pociťujem v mojej práci. Je teba dodať, že sú krajiny s ešte vyššou kvalitou a úrovňou hráčok /POL, ITA,RUS, AZE/ Porovnanie vychádza z celkového pohľadu na kvalitu hráčok v lige, znalosť tréningového procesu u nás a v Aachene, či po konzultáciách a zisteniach z tréningového procesu v niektorých kluboch. Moje prvé dojmy, ktoré som nadobudol po prvých tréningoch by som upriamil na silovú pripravenosť hráčok a družstiev. Samozrejme aj telesná výška hráčok tu v lige je rozdielna, ale to nepovažujem za najpodstatnejší rozdiel. Aktuálne si môžete pozrieť spôsob hry družstva JPN v Grand Pri /neuveriteľné/ Rozdielnosť v dynamickej sile, silových schopnostiach hráčok, celkovej stavbe tela už na pohľad je zásadný rozdiel. Nesúvisí iba s kvalitou útočného úderu, zásadne súvisí s celkovou schopnosťou hrať rýchlejší a dynamickejší volejbal. Schopnosť hráčok brániť tvrdé údery, schopnosť hráčok akceptovať rýchlejšie a dynamickejšie výmeny, útočiť proti vysokému a pevnému bloku a prípadne nahrávačky sú schopné vzhľadom na svoje silové schopnosti vyriešiť množstvo náročných situácií na sieti či v obrane. Niekoľko družstiev malo aj nízke hráčky na poste nahrávačky pod 180 cm, v lige pôsobilo aj niekoľko nižších hráčok na postoch prihrávajúcej smečiarky a ich herná zručnosť a silovo – dynamické schopnosti boli nadštandardné. Preto mohli v tejto lige hrať. Zásadným problémom u nás je adekvátny silový tréning v kluboch s mladými hráčkami vo veku 15 – 18 rokov, či celkový tréningový program a množstvo tréningových jednotiek, ktoré hráčky absolvujú. Predsudky o tom, že posilňovňa je pre mladé hráčky zdravotne nebezpečná je významnou chybou našej trénerskej práce. Sledoval som napríklad aj stretnutia družstiev kadetiek v medzinárodnej konfrontácii /RD kadetky/, či aktuálne prebiehajúce ME junioriek /ročník 96/. Aj tieto podujatia, aj znalosť prostredia mládeže u nás, jasne potvrdzuje fakty o ktorých píšem. Pracujem v družstve v Aachene s trénerom, ktorý pôsobí aj pri RD kadetiek Nemecka a môžem potvrdiť, že majú tiež množstvo organizačných či personálnych problémoch. Ale v ich práci je silová a fyzická pripravenosť jednou zo základných princípov práce popri technike. Otázkou je, ktoré hráčky v našich mládežníckych družstvách po celom Slovensku navštevujú pravidelne fitnes centrum a to myslím systémovo, minimálne 2 x v týždni, v príprave na sezónu aj 3x. V kategórii kadetiek a junioriek je to neodmysliteľná súčasť tréningového procesu. V posledných rokoch je v silovom tréningu zavadzaných množstvo noviniek so stabilizačnými cvičeniami, pomôckami ako TRX, BOSA, či iné gumené elastické a odporové pomôcky. Často sa tieto stabilizačné záťaže používajú v rámci prevencie, alebo záťaže po zraneniach a podobne. K tejto téme Vám môžem potvrdiť, že v krajinách, ktoré sa presadzujú vo všetkých kategóriách nielen v zahraničí, ale pripravujú hráčky pre vrcholový volejbal, je to len časťou silovej prípravy ako súčasť rozcvičenia, alebo len časti tréningu. Všetky tieto stabilizačné cvičenia sú veľmi dôležitou bázou, ale len vstupnými pomocnými záťažami. K tomu je nutné sa venovať posilňovaniu s doplnkovou záťažou, so špecifickými cvičeniami pre volejbal a v tomto vidím množstvo nedostatkov v tréningovom procese. Preto dávam za úvahu trénerom, hráčkam a klubom, či a ako často a čo obsahovo trénujú v silovej príprave v bežnom tréningovom týždni. Preto som presvedčený o tom, že je nutné zabezpečiť pravidelný každodenný tréningový proces, do ktorého bude zaradená silová príprava. Považujem ju za veľký nedostatok Slovenského volejbalu. Vzhľadom na uvedené fakty by som otvoril diskusiu k tejto téme, súčasťou ktorej bude aj postupné uverejňovanie silových programov pre určité vekové kategórie, či uvádzanie kontaktov na odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú. Vyzývam preto trénerov, aby sa touto vecou začali vážne zaoberať a ak potvrdia nedostatky v tejto časti tréningu, urobia všetko preto, aby začlenili túto dôležitú časť do svojej prípravy.

Marek Rojko | 24.8.2014 @ 10:39