Horúce
správy
 

Všeobecné predstavenie manažérskeho prostredia

Prvom témou je celkový systém komunikácie hráčka-manažér-klub a v krátkosti predstavenie príkladu hľadania klubu. Zásadnou podmienkou pôsobenia v tomto prostredí je hráčska kvalita. Je pravdou, že v zásade na trhu je predateľné asi všetko, pokúsim sa pristaviť pri normálnej úrovni profesionálnej hráčky. Sme malou krajinou, ktorá produkuje určité množstvo hráčok aj pre zahraničný trh. V podstate z toho dôvodu, že naši tréneri všetky vysoké alebo vyššie hráčky dávajú veľmi skoro na post blokárky, máme pre zahraničný trh v súčasnosti niekoľko blokárok reprezentačnej úrovne, aj rôznych typov. Máme obrovské problémy vychovať nahrávačky, prihrávajúce smečiarky s parametrami pre konkurenciu a diagonálne hráčky s kombináciou sily, dynamiky, telesnej výšky a odolné psychicky aj fyzicky s agresivitou v povahe. Takže náš trh pripravuje obmedzené posty, aj ked v celku zaujímavé. V období 90 rokov z nášho trhu vyšlo zhruba 20 – 25 hráčok pre zahraničie z dnes už nie aktívnej generácie okolo Adriany Marčekovej /Farkašovej/ či Moniky Smák /Kulová/. Následne vyšla silná generácia zo Slávie UK, Žiliny aj Senice /Szekelyová a spol./ Potom prišlo obdobie ked naša produkcia klesala a v zásade súvisí s podmienkami v kluboch a ich možnosťami tréningového procesu a medzinárodnej súťažnej konforntácie. Slávia a Doprastav sú dva kluby, ktoré v posledných 6-7 rokov dodávajú hráčky pre reprezentáciu či zahraničie. Táto realita v kombináícii s nejakou produkciou COP je v súčasnosti jediným zásadným zdrojom prípravy hráčok pre reálne profesionálne prostredie. V súčasnosti je na Slovensku len málo hráčok profesionálok – v zásade tak 6-7 v celej lige. Inak sú to študentky, či pracujúce. Všetky lepšie hráčky, ktoré minimálne ukončili bc. štúdium alebo aj úplne ukončili VŠ smerujú do zahraničia. Jedná sa o 4 ročníky hráčok od 1986 a ml, 1988 a ml, 1990 a ml. a nasilnejšia skupina hráčok 1992 a ml, v ktorej je zásadný potenciál.
Ale postupne. Najcennejším postom na trhu manažérov je post diagonálnej hráčky a prihrávajúcej smečiarky, hodnoty kontraktov sú tu najvyššie a preto aj pri týchto postoch je najprísnejší výber. nasleduje logicky post nahrávačiek, tie musia ale spĺňať takisto významnú kvalitu pre prípadné zahraničné angažmá, nasledujúcim posotom je libero, kedže ich je v družstvách málo, konkurencia je veľmi významná a len dobré libero si nájde adekvátnu prácu. Posledným, ale významným postom je blokársky post. Na tomto poste je najviac hráčok, veľký výber rôznej kvality a typológie hráčok. Logicky sa od tohto faktu odvíjajú aj príjmy a výhodnosť zmlúv. Nebudem hovoriť o nejakých sumách, koľko môžu hráčky zarábať, ale predstrel som zhruba štruktúru hodnoty postov na trhu. Samozrejme sú výnimky a vysoké odmeny aj v opačnom poradí. To je ale až pri vysokej kvalite, na úrovni svetovej ligy či OH.
Na základe tohto postupujú agenti a agentúry pri skautingu a hľadaní hráčok pre databázu. Máme agentúry, ktoré sú profesionálne, sú agenti poloamatéry a sú aj nebezpeční manažéri, ktorým ide iba o provízie. Tých je v zásade najviac. Kvalita agentúry sa hodnotí podľa toho akú ligu pre danú hráčku vie zabezpečiť. Akú výšku odmeny a kontraktu, prípadne bonusov, ale čo je dôležité akým spôsobom komunikuje s klubmi, hráčkami a trénermi. Tí, ktorí sú najvyššej kvality, cestujú po svete, navštevujú svojich klientov a starajú sa o zázemie klientov, plnenie zmlúv a pomoc pri problémoch, či už osobných, finannčých, organizačných a podobne. Kvalitná agentúra má svoje web so všetkým čo potrebujete k tomu zistiť. Profily, aktuálne videá a kontakty priamo na zástupcov a nie len sprostredkovateľov. Preto preferujem agentov etablovaných na trhu a takých, ktorí majú umiestnené hráčky na úrovni reprezentácií v dobrých ligách a kluboch. Aktívny agent vie kto je v klube tréner, aké je tam zázemie, aké má klub ciele a podmienky na prácu. Toto sú základné kritériá práce agentov v prostredí profesionálneho volejbalu. Je jasné, že každý agent s licenciou žiada a aj dostáva za svoju klientku – hráčku odmenu. Tá sa pohybuje od 5-10% z výšky ročnej zmluvy. Všetko viac je už otázne a zvážil by som spoluprácu. Profesionálny manažér ak zastupuje hráčku, mal by predostreiť zmluvu o zastupovaní. Sú krajiny, kde sa hráčky predávajú a podpisujú kontrakty výlučne cez agentov. To znamená klub má zmluvný vzťah s agentom a až následne s hráčkou. Toto je u nás zatiaľ v ženskej zložke často neakceptované pod hrozbou pokút v zmluvách /zmluvy zakazujú informovať o podmienkach zmluvy tretie osoby/. K tomu dodávam, že každá hráčka aj každá osoba v civilnom živote má právo splnomocniť tretiu osobu pre rokovania, vyjednávania a iné právne aj bežné úkony.
Ako sa dostať k agentovi? Pokiaľ je hráčka v juniorskej alebo seniorskej reprezentácii a pôsobí aj v medzinárodných súťažiach tak si ju agent nájde sám…..je to prirodzená cesta, ktorá má svoje pravidlá, začínajúce kvalitou hráčky, presadením sa a pôsobením na určitej úrovni súťaží. V našej krajine je preferované hľadať hráčky mladšie s možnosťou hráčskeho vývoja. Agenti preferujú kluby hrajúce medzinárodné súťaže /bola MEVZA, Európske poháre/ pretože naša liga neponúka adekvátnu kvalitu. Bohužiaľ. V prípade následnej spolupráce, je nutné vypracovať profesný životopis hráčky s aktuálnym videom dobrej úrovne. Takýto materiál je len minimálnou formou, akú ju treba zabezpečiť pre agenta. V prípade, že sa s agentom dohodnete, existujú dve formy pre jeho odmenu. Agent má zmluvu s klubom do ktorého idete a tým jeho provízia je hradená priamo z daného klubu, alebo zo svojho ročného kontraktu odmeňujete svojho agenta v zmysle zmluvy. Agent musí vyjednať v prvom rad Váš plat, podmienky bývania, poistenie, dopravu a iné bonusy, poplatky pre zväzy a kluby a až následne proviziu pre seba. Preto je nutné informovať agenta o Vašich zmluvných záväzkov v domovskej krajine, ktoré bývajú často pri vyjednávaní tie najpodstatnejšie. Na dnešnom trhu agenti vyhľadávajú hráčky bez zmluvných záväzkov. Čo je dôležité pokiaľ máte agenta, ten by mal vyjednávať s klubmi či materskými alebo novými osobne bez Vás a prípadne rodičov. Vtedy ten vzťah má parametre profesionálneho vyjednávania na trhu v profesionálnom volejbale.
Rád uverejním na požiadanie vzor zmluvy o zastupovaní aby ste mali predstavu, čo v takej zmluve býva. Mám taký vzor od profesionálnych agentov.
K procesu pridávam, že veľmi dôležitou súčasťou procesu hľadania práce vo volejbale je komunikácia agent a prípadný tréner nového klubu. Agent zabazpečuje videá a posiela trénerom a ponúka konzultácie podľa požiadaviek jednotlivých klubov na posty a typológiu hráčok. Je úplne bežnou praxou, že tréneri nevedia za akých podmienok hráčky hrajú v klube. Nie je to ich starosť a oni si plnia svoje trénerské zmluvy. Samozrejme mnohokrát prichádzajú na odporúčania a vtedy dostávajú informácií viac. Sú kluby, kde tréner nerozhoduje o hráčkach, ale dostane družstvo a trénuje ho.

Na záver: Mnoho klubov u nás, mnoho trénerov a funkcionárov v našom regióne máva problem, ak sa s ich hráčkami rozprávajú, komunukujú, lanária tréneri a manažéri konkurencie. Musím upozorniť, že je to absolúutne bežná vec v profesionálnom športe a je nutné sa naučiť to rešpektovať. Rozhovory, ponuky, vyjednávania, to sú atribúty, ktoré sú súčasťou profesionálneho športu. Uvediem len príklad z Nemecka. Počas zápasov či doma alebo vonku sa v hale pred zápasmi, počas zápasov, po zápasoch vo VIP priestoroch bežne vyskytujú manažéri a tréneri konkurencie, či záujemcovia o hráčky, diskutujú, alebo len formálne vedú rozhovory a musím priznať, nie vždy sa mi to páči. Je to ale fakt a treba ho akceptovať. Taká je realita konkurencie na trhu. Preto v rámci nášho malého Slovenska musíme tieto spôsoby brať akú nutnú súčasť našej práce, či trénerskej, funkcionárskej. Vždy aj tak celý proces rozhoduje platná zmluva, ak je, či iné podmienky v nej zakotvené pre vyjednávanie. tak takýto je aktuálny trh a prostredie vzťahov manažér/agent – hráčky-kluby. V prvom článku Vám postupne predstavím agentov aj s ich kontaktami, webmi a inými potrebnými informáciami. V prípade, ak máte ďalšie námety, kľudne databázu doplníme. Zároveň Vás žiadam aj o Vaše skúsenosti k tejto téme.

Marek Rojko | 24.8.2014 @ 10:45