Horúce
správy
 

Kompetentnosť a znalosť - výchovné 1. časť idea ako vzniká výchovné

Kompetentnosť a znalosť – výchovné – časť 1
V posledných dňoch, je jednou z medializovaných sťažností od jednej osoby, snaha cez FB spochybniť proces úpravy výchovného pre nezmluvných hráčov a hráčky. Vzhľadom na to, že sa touto vecou zaoberáme na športovom úseku od augusta 2018 a následne aj cez rokovania, vysvetľovania, riešenia a verejnej diskusie, som opätovne nútený kompetentne medializovať skutkový stav a hlavne proces.
Nikdy by som si ja, alebo moji kolegovia na športovom úseku nedovolil spochybniť nárok na výchovné pre kluby, ktoré vychovávajú. Pre trénerov a kluby, ktoré sa podieľajú na výchove hráčov a hráčok. Je to aj preto, lebo som jedným z nich. Opätovne sa vrátim k tomu, že mandát na akékoľvek úvahy v tejto problematike mi prináleží a množstvo hráčov a hráčok môže jasne definovať, že som ten podiel vždy mal. Je mi úplne jasné, aké sú súvislosti s nájdením detí pre volejbal, s návštevou škôl na hodinách TV, aké sú procesy, ktoré tréner, učiteľ musí zvládnuť a zrealizovať, aby mal dosť hráčov a hráčok, potom ich ešte musí učiť trénovať, hrať, a stať sa plnohodnotným hráčom a hráčkou. Presne toto všetko som v trénerskej a klubovej práci absolvoval. Nie je treba mi vysvetľovať, čo je výchovné, prečo má mať klub nárok a čo s tým všetkým súvisí. To len pre ujasnenie a k tomu diskusiu nie je potrebné viesť.
Je ale potrebné v prvom rade definovať čo je výchovné. Určuje ho zákonom aj zákon o športe a každý si ho v ňom môže nájsť. Pokiaľ rešpektujeme zákon a to by sme mali, tak cesta ako určiť výchovné je jednoduchá. Zjednodušene dáme dokopy sumár nákladov na tréning, súťaže, trénerov, podmienky, prenájmy, rozhodcov atď. Časť týchto nákladov je hradená po väčšine rodičmi, sponzormi, príspevkami od miest, obcí, SVF, 2% a v zásade čím dlhšie hráč hrá a čím sa úroveň zvyšuje, tak aj cena výchovného rastie. Niektoré kluby majú zdroje, ktoré investujú do detí a nežiadajú veľké príspevky od rodičov, niektoré kluby majú skoro celý rozpočet viazaný na príspevky rodičov. Preto stanoviť presné čísla je zložité. Ale život priniesol obdobie, kedy sa vplyvom spoločenskej situácie a postojom štátu stalo, že akákoľvek aktivita v športe je významne závislá na poplatkoch rodičov. To za mojich hráčskych čias nebolo. Dnes sa okrem ročného členského do klubu, platí aj mesačný poplatok za činnosť. To sú fakty. V prípade, že klub poplatky nižšie, prípadne žiadne, stojí za úvahu, ako presne určiť tieto čísla ako výchovné. Viem jedno, situácii sa treba prispôsobiť a aj zákon o športe stanovil viacero podmienok. Stanovil zmluvné vzťahy a postupy. Preto prišlo pred časom k tvorbe predpisu, ktorý definuje aj výchovné za nezmluvných hráčov a hráčky a to je Registračno – prestupný poriadok (RPP). Čo sa týka zmluvných vzťahov, zákon aj RPP jasne určuje, ako by mali byť formulované zmluvné vzťahy. V tejto oblasti považujem právne povedomie vo volejbale za veľmi nízke a spôsobuje v určitých časových etapách vážne problémy, konflikty, nepochopenia a neznalosť. Považujem zmluvného hráča za najvyššiu formu ochrany oboch strán, aj klubu aj hráča. To je fakt, z ktorého by sa malo vychádzať a tento vzťah určuje jasné podmienky spolupráce, ale aj ukončenie takéhoto vzťahu.
Podstatou môjho príspevku je ta druhá skupina hráčov a hráčok a to sú nezmluvní hráči a hráčky a stanovenie kategorizácie hráčov a hráčok v tabuľkách a nároky klubov v týchto procesoch. Medializované FB informácie boli jednostranné a menovaný si vybral len niektoré informácie a spojil to s postojom k podpore mládeže. To je opätovne nekompetentné a cielené spochybňovanie postupov, ktoré sa v tejto veci riešili a pripravovali.

Marek Rojko | 21.9.2020 @ 11:29