Horúce
správy
 

Profilový web Marek Rojko, english part click EN

Milí návštevníci, po dlhšom zvážení som sa rozhodol zriadiť profilovú webovú stránku s cieľom obohatiť mediálne malý ale celkovo zaujímavý priestor vo volejbalovom hnutí. Nie je veľa možností prezentovať v súčasnosti či už pohľady na odbornú problematiku, či iné témy, ktoré sa v našom hnutí vyskytujú. Verím tomu, že moj profilový web prispeje aj športovému mediálnemu prostrediu. Mojim záujmom je otvárať aktuálne témy a upriamiť pozornosť hlavne na odborné témy. Budem rád, ked všetci prípadní prispievateľia, budú slušní a vecní. Priestor na názory bude široký a diskusia k dispozícii vždy pod každou témou. V jednotlivých rubrikách budem mať snahu vyjadriť sa a dať možnosť sa vyjadriť. V súčasnosti pôsobím v zahraničí a možem povedať, že prostredie v ktorom pôsobím je podnetné, ale nerád by som niekoho poúčal, ale rád prispejem k prezentácii niektorých riešení a skúseností, ktoré tu zažívam a dali by sa prípadne zapracovať aj do práce našich trénerov, klubov či funckionárov. Budem sa snažiť v rámci mojich pracovných možností informovať o práci v družstvách v ktorých pôsobím či v súťažiach a o podujatiach ktorých sa ja, alebo mnou vedené družstvá zúčastnia. Predpokladám, že tento web by mohol mať svojich fanúšikov ale samozrejme aj kritikov. Nemám záujem prezentovať web zásadnou dizajnovou modernou, ale chcem sa venovať hlavne obsahu a životu tohto webu. Aby bol čo najviac aktuálny a čo najviac navštevovaný. Postupom času by som sa rád dostal aj k vydaniu mojej plánovanej knihy o volejbale /z časti odborná, z časti faktografická, z časti z volejbalového života/ Treba ale dodať, že dnes sa knihy vydávajú vo vyššom veku a preto ešte potrebujem čo to vo volejbale prežiť......

S úctou Mgr. Marek ROJKO