Horúce
správy
 

Problematika štartu klubov v medzinárodných súťažiach a podpora klubov

Téma štartu družstiev v medzinárodných súťažiach, problémy s podporou klubom

Aktuálne a opäť prebieha v médiách diskusia k stavu klubového volejbalu a prípadnej podpory klubov v ich činnosti.
Po prečítaní viacerých príspevkov by som rád prispel aj mojim názorom, lebo sa teraz v tomto prostredí pohybujem a komunikujem aj s tými, ktorí informácie do médií dávajú. Je to samozrejme citlivá téma, jediné čo mi na tom celom prekáža, je že informácie nie sú korektné, pravdivé a úplné na to, aby slúžili na vytvorenie si reálneho obrazu. A tým pádom sa médiá iba využívajú nastavenie, ktoré nie je správne.

Môžem súhlasiť s pohľadmi na stav športu v štáte, môžem súhlasiť s témou financií a ich výškou pre kluby, môžem súhlasiť s politickou situáciou a postojoch k športu, ale nesúhlasím s množstvom informácií, ktoré nie sú pravdou.
V zásade je v našom športe peňazí málo, pričom v kluboch stoja na niektorých jednotlivcoch. Majú veľký rešpekt. Dlhodobo, nie len teraz. Tak je to aj v nosných športoch ako futbal a hokej. To je spoločenský fakt. Nemáme základné legislatívne možnosti na to, aby sa súkromnému sektoru chcelo podporovať klubový šport a napriek tomu to robia. Kluby majú okrem seniorských družstiev aj často krát celú mládežnícku základňu a viacero družstiev v jednotlivých kategóriách. Potom sú kluby, ktoré majú iba svoj seniorský projekt bez mládeže. Prostredníctvom federácie, sú rozdeľované dotačné mechanizmy aj na kluby. V prvom rade za jednotlivé družstvá v súťažiach dostávajú dotáciu z povinných percent a je to v tomto roku 312 000,- Euro. Na jedno družstvo v súťaže každého klubu, rádovo 800 euro. Projekty CTM, COP a TSM sú dotované sumou 418 000 euro, teda rádovo 730 000 Euro dáva federácia na rozvoj a činnosť mládeže a našich klubov. K tomu môžeme prirátať rádovo 180 000 euro na mládežnícke RD, teda klubových hráčov a trénerov. Teda sumu blížiacu sa miliónu euro. Taký je stav teraz . Prosím aby kompetentní akceptovali, že z týchto peňazí nie je možné dať klubom peniaze na ich seniorské aktivity!!! Čítam často, ako to funguje v iných štátoch….prosím tých čo to tvrdia, aby dodali vždy teda ako to funguje konkrétne, veta ako v iných štátoch je málo, je potrebné to pomenovať. Jeden zásadný rozdiel tu je. V celkovej koncepcii postoja štátu k športu. K systému podpory a hlavne v infraštruktúre a podpore klubov priamo na seniorský volejbal. Rozpočty miest a regiónov sú kľúčom, ktorý funguje teda v zahraničí. To je zásadný rozdiel. A s tým ani žiadna federácia nepomôže aj ked sa o to musí snažiť.
Čítam pozorne o medzinárodných súťažiach a našich kluboch v nich….................
SVF na tieto aktivity môže prispieť na kluby len z privátnych peňazí. Hral som s Doprastavom svojho času Európske súťaže a v nich vyrástli hráčky pre RD. Reálne sme moc slovenské súťaže vtedy nehrali. Hral som poháre aj dve sezóny v Brne. Musím dodať, že nikdy naša účasť v pohároch nestála na podpore federácie. Vždy sme túto vec riešili s hlavným sponzorom a prípadne s MŠ SR, v tom čase sa dalo žiadať o dotácie priamo. V ČR dáva na pohár príspevok mesto. Náklady na jedno kolo boli závislé na žrebe, ale môžu byť rôzne. Ak Vám žreb praje, náklady na jedno kolo môžu byť aj do 5000, ak Vám žreb nepraje, náklady môžu byť cca 6 – 8000, ale nepamätám si že by boli viac ako 10 000 a to muselo byť Rusko a podobne. Som na SVF rok a vidím do mechanizmov a možností. Aktuálne je nastavený systém podpory a úhrady časti nákladov zo strany SVF /refundácie/, jej výška je samozrejme menšia ako by si kluby predstavovali, súhlasím. Ale na to musí SVF peniaze zohnať, tak ako na to musí zohnať klub peniaze. Čítal som, že suma bola na zápas 2000 smiešna a treba uhrádzať náklady na cestu, hotely a podobne. No presne na to sú tieto peniaze určené. K tomu SVF uhrádza náklady na licencie a poplatky za štart v súťažiach, takže celková suma je určite vyššia. K tomu SVF ponúka technickú pomoc pri zabezpečení zápasu, ktorú si kluby nemusia kupovať.
O téme marketingu a TV a podobne je zložité sa baviť bez súvislostí. Dostať volejbal do TV podlieha ťažkým a zdĺhavým rokovaniam a nie vždy príde k možnostiam z dôvodu rozhodnutia politických a nastavení v TV. Tam má každá federácia limitované možnosti, inak si musí všetko platiť. Porovnávať náš šport s NHL, KHL a podobne nie je korektné a len to pekne znie. Nemáme haly, nemáme možnosti na zabezpečenie súkromných zdrojov do klubov, nemáme podporu od inštitúcií, ktoré majú zdroje aj kompetencie. Preto je dôležité komunikovať citlivo s médiami, aká je reálna situácia u nás.
Dodávam jeden fakt z reálneho prostredia volejbal ako príklad.. Náš klub, ktorý má štatút CTM, má 10 mládežníckych družstiev /od mini až po juniorov/ a hrá o medailové umiestnenia v EX, môže prostredníctvom SVF dostať v systéme, ktorý je teraz nový sumu za družstvá v mládeži 8000, plný štatút CTM cca 15 – 20 000, na odmenách za umiestnenie v EX a SP cca priemerne 6000 /podľa umiestnenia/, za miesto v EX 2000 a na podpore v pohároch sumu priemerne 3000 za kolo. Teda ak to zhrniem medzi 35 – 40 000 euro, je to málo alebo dosť??? V zásade ak sa pozrieme na čisto seniorské družstvá málo, ale ak sa pozrieme na celkovú podporu cez SVF si myslím, že sa už pohybujeme na slušnej podpore.
Ako si budeme náš šport prezentovať mediálne, taký ho mať budeme. Hľadajme spoločne cestu na tlak na mestá, regióny, obce, nech sa stavajú haly /niekoľko miliónov na futbalové štadióny a hokejové haly/ pretože v tomto máme katastrofálnu situáciu. Tieto inštitúcie môžu priniesť zdroje do klubového seniorského volejbalu, iné veľmi ťažko. Privátne možnosti musí ovplyvniť opäť politický tlak a zmena zdrojov financovania v súkromnom sektore.

Marek Rojko | 11.5.2019 @ 13:21