Horúce
správy
 

Výchovné za nezmluvných hráčov a hráčky – analógia a časové súvislosti časť 2

Výchovné za nezmluvných hráčov a hráčky – analógia a časové súvislosti časť 2
Od augusta 2018 prebehla prvá diskusia, navrhnutá p. Popelášom ku kategórii 2. starého systému a to bola cena za hráča a hráčku s príslušnosťou klubu CTM. Tam niekde začala analýza stavu a kategorizácií. Bližšie sme sa pozreli na znenia a obsah kategorizácie výchovného. V novembri 2019 vzniklo uznesenie po dlhej diskusii na RM SVF a dostal som úlohu pripraviť úpravu. Pripravil som. Počas obdobia „korony“ boli všetci doma, chápali sme obdobie izolácie aj ako obdobie na možné úpravy legislatívy a mali sme všetci čas aj na zamyslenie a vyhodnotenie. Pripravil sa návrh a poslal na pripomienkovanie. Posielal som tento materiál v mesiaci apríl 2020. Odpovedí som dostal minimálne, postupne sa začali objavovať nesúhlasy, ale bolo ich presne 7. Mám ich zdokladované. Čo ale ukázalo je aj fenomén neznalosti a apatie. Súčasťou úpravy bolo aj významné zníženie súm výchovného a tie spôsobili nesúlad a mojou urgenciou na pripomienkovanie v mesiaci jún sa opätovne spustil proces pripomienkovania. Prišiel návrh z OV západ, ktorý mal byť kompromisný a zároveň jedna časť nebola nikým spochybnená ale podporená a zo všetkých klubov a oblastí odsúhlasená a to bolo znenie kategorizácie, ktoré bolo ešte doplnené o plážový volejbal. Moja reakcia na návrh OV západ bola jednoduchá a to, že posunieme platnosť výšky tabuliek výchovného na nasledujúcu sezónu a to je 2021/2022. A tu niekde prišiel moment, kedy prestali niektorí počúvať a nepočúvajú dodnes. Po ďalších týždňoch komunikácie som stiahol akékoľvek návrhy na úpravy výšky tabuliek výchovného a pochopil som, že bude potrebné sa venovať diskusii a procesu dlhšie obdobie a na ďalších fórach. Ale tu pripomínam, že sme teda vo finálnom návrhu v mesiaci júl, zachovali v návrhu na schválenie úprav RPP a to výšku výchovného v plnom znení ako bolo posledných 5 rokov pri súčasne schválenej úprave znenia kategorizácie!!!
Toto sú fakty. A keďže niektorí a teda je ich len pár prestali počúvať, vysvetľujú si dnes schválenie zmien ako oklamanie. No milí priatelia mýlite sa. To, že zrovna Vás zastihla dovtedy platná anomália v znení kategorizácie a bola pre Vás výhodou, je už iná vec. Dokonca som sa dopočul, že všetko bolo s delegátmi dohodnuté a pripravené. No vážení kolegovia nebolo!!!! Len všetci chápali a akceptovali úpravu znenia kategorizácií, pri zachovaní starej výšky výchovného. Preto skoro všetci delegáti hlasovali za.
A väčšina delegátov je z klubov priatelia a väčšina je z mládežníckych klubov!!! Taká je pravda. Čo ma v tomto procese prekvapuje, že nikto slovom nikto, neprezentoval nesúhlasné stanovisko k zmenám RPP na konferencii SVF. Nikto nenapadol materiál, pretože bol v kontexte schválených postupov a procesov. Jasne, transparentne a čisto. Bez akýchkoľvek bočných záujmov a klamstiev, o ktorých sa na FB niektorí vyjadrili. Takže rozumiem iba jednej veci a to je osobný, klubový záujem bez ochoty počúvať a akceptovať, že systém bol v starom znení v kategorizáciách zlý a chybný. Úprava kategorizácie podľa FB pripravila mládežnícky klub o významnú čiastku. No tak ja sa na to pozerám a so mnou významná väčšina ľudí, ktorí v tomto procese pracovali a rozumejú úprave a motívom úpravy, že v prípade, že by to nebolo upravené, tak by to bolo nezmyselné a chybné práve v starom znení.
Dočítal som sa, že sú opäť zvýhodnené seniorské kluby a že malé kluby nemajú motiváciu vychovávať mládež, lebo boli oklamané. No smutné čítať toto konštatovanie a len to potvrdzuje, že tomu kolega nerozumie. Môžem sa teraz pustiť do výpočtov výchovného, kto koľko a za koho má platiť a dostávať, ale na to bude potrebný samostatný materiál a rád ho pripravím, akurát pred ním bude vhodná osobná konfrontácia zainteresovaných strán. Som zvedavý, ako k takýmto bludom dospelo. Treba sa opýtať, za aké sumy reálne nakupujeme a predávame hráčky a hráčov v mládežníckom veku, kto koľko a za koho dáva a berie. V zásade je to jednoduché. Tí čo nakupujú starších, lepších, zároveň aj drahších. A vzhľadom na to, že tých najstarších a najdrahších nakupujú prevažne Extraligové kluby, asi teda platia najviac, alebo sa mýlim???? Nemýlim. Druhý moment je, že akákoľvek vychovaná hráčka a hráč musí zákonite pokračovať do seniorskej kategórie, inak je jedno, že je talent alebo zaujímavý, ak nemá kam…....A takto sa to točí celé dokola. Preto písať a prezentovať názor, že sú zvýhodnené seniorské kluby, tak zavádza., lebo to pekne znie.

Otázka, kedy boli uhradené aj reálne tabuľky v kategóriách 3 a 4.??? Odpoveď dajú tí, ktorí takéto prestupy reálne robia. Ja osobne som zainteresovaný do mnohých procesov pri prípadných prestupoch do alebo z COP. A prosím tých, ktorí v procesoch boli a sú, aby sa vyjadrili.. Maximálne výšky tabuliek výchovného sa používajú hlavne v konfliktoch a pri nesúhlasoch a to je aj prípade aktuálnych sťažovateľov. Je mi to ľúto, lebo som úprimne od leta minulého roka v tejto veci pomáhal. Žiaľ vývojom veci a neznalosťou reality, zvláštnymi motívmi a konfliktom v jednom našom volejbalovom meste sa stratil nadhľad a korektnosť, pracovať s motívom pre volejbal….......a máme takých miest viac, žiaľ.
Prikladám staré znenie kategorizácie aj s postojom k nim. Následne prikladám upravené znenie kategorizácie, ktoré sme upravovali po 1,5 ročnej diskusii a zreálnení praxe u nás. Následne ponúkam popis zmien, ktoré sa udiali s aktuálne schváleným výchovných a kategorizáciou.
Stará kategorizácia:
a) I. kategória – hráč klubu
b) II. Kategória – hráč zaradený do CTM
c) III. Hráč zaradený do najvyššej súťaže dospelých
d) IV. Kategória – hráč, ktorý sa zúčastnil na kvalifikačnom podujatí ME, MS, OH, alebo pôsobí v klube s účasťou v európskom pohári, alebo v súťaži MEVZA
e) V. kategória – hráč, ktorý sa zúčastnil na záverečnom podujatí ME, MS, OH, SL, GP, EL, EH, alebo na inom oficiálnom záverečnom vrcholovom podujatí organizovaným CEV, alebo FIVB

Nová kategorizácia:
a) I. kategória – hráč klubu
b) II. Kategória – hráč, hráčka, zaradený do najvyššej súťaže dospelých. Podmienkou je min. 10 štartov stretnutiach najvyššej súťaže /doklad je zápis, štatistika extraliga muži, ženy/ – Hráč, hráčka, zaradený do družstva s účasťou v Európskom pohári /min. 4 štarty/ a dokladom je medzinárodný zápis o stretnutí. – - hráč, hráčka, ktorí sa zúčastnili medzinárodného finálového podujatia v plážovom volejbale organizovaných CEV, MEVZA, FIVB bez rozdielu seniorských, alebo mládežníckych podujatí v plážovom volejbale v šestkovom volejbale
c) III. Kategória – hráč, hráčka, ktorý sa zúčastnili na kvalifikačnom, alebo finálovom turnaji, organizovanom CEV, FIVB vo všetkých mládežníckych kategóriách v šestkovom volejbale
d) IV. Kategória – hráč, hráčka, ktorý sa zúčastnili na kvalifikačnom, alebo finálovom turnaji, organizovanom CEV, FIVB v seniorských kategóriách mužov a žien v šestkovom volejbale

Pri znení jednotlivých kategórii v starej kategorizácii bol síce úmysel dobrý a viacero ľudí si chce vysvetľovať znenie správne, ale toto znenie je pri konfliktoch veľmi sporné. Napríklad v kategórii II, je hráč zaradený do CTM a môže byť každý rok zaradený alebo nezaradený. Rozhoduje o tom klub a tým cenu mení. V kategórii III mohol byť zaradený hráč do extraligy umelo, iba zaradením na súpisku a tým by sa zmenila jeho cena. Kategória IV dala do skupiny účastníkov kvalifikácií hráčov a hráčky vo všetkých kategóriách reprezentácie, teda od U16 až po seniorov a to aj vrátane plážového volejbalu. Toto považujem za úplne mimo realitu. Či už vo veci nákladov na hráčov a hráčky, či už hodnoty účasti na podujatiach. K ME, či K MS seniorov nemôže mať a nemá rovnakú hodnotu, ako podujatia kvalifikácia U16 a podobne. Kategória V. popisuje to isté ako v kategórii IV, ale za účasť vo finálových turnajov. Pre porovnanie v jednej skupine sú ME seniorov a ME U18 v plážovom volejbale. Takto nastavené staré znenie kategórií legitimizovalo, že významne neporovnateľné skupiny nezmluvných hráčov a hráčok sa dostali do jednej kategórie a spôsobili neužívanie hodnoty výchovného hráčov a hráčok za účasť na podujatiach, ktoré sa líšili kvalitou, možnosťou sa tam kvalifikovať, reálnou cenou výchovy počas celej doby činnosti.
Preto muselo prísť k úprave. Nie z dôvodov, že sa preferovali iba niektorí, alebo zvýhodňovali. Práve naopak, už niekoľko rokov bol systém zlý a nespravodlivý a zneužíval sa situačne ak to vyhovovalo. Navyše dôležitým faktom v tomto procese je, že zasahuje nielen tých čo predávajú, ale ja tých ktorí kupujú a nielen jednu stranu. Preto som vždy tvrdil a budem tvrdiť, že je potrebné, aby sa nad systémom výchovného každý zamyslel z oboch strán.
Nová kategorizácia jasne nastavuje znením podmienky, za akých sa cena výchovného nastavuje a jasne delí kategórie podujatí na mládežnícke a seniorské. Určuje pravidlá pri určovaní ceny výchovného nezmluvných hráčov a hráčok.
Moja rad pre všetkých je, majte zmluvy a plne ich, pretože sú základom rešpektu oboch strán pri výchove a práci s mladými hráčmi. V prípade, že zmluva skončí, je potrebné akceptovať kategorizáciu, ktorá chráni opäť obe strany, ale zároveň nezvýhodňuje nikoho, len reálne nastavuje rozdiely, ktoré sú nespochybniteľné.

Marek Rojko | 21.9.2020 @ 11:36