Horúce
správy
 

Je mi smutno

„Smutný“ víkend pre volejbal
V sobotu večer som už nesledoval sociálne siete a už vôbec nie skupinu, kde dostávam zo SVF informácie. Tak som si v nedeľu doobeda pozrel o čo ide. FB statusy, otázky, správy…Musím sa priznať, že mi zostalo smutno. Opäť po čase len zloba, hľadanie chýb a problémov, z časti o morálke, z časti osobné a z časti účelové. Organizovali sa štvrťfinálové zápasy Slovenského pohára mužov aj žien. Chcel by som popísať vecne situáciu a to čo bolo napadnuté, pretože fakty sú iné a verím, že to hlavne verejnosť bude akceptovať. Nemám záujem o výhovorky ale práve naopak, zdôvodnenie musia dávať tí, ktorí zavádzajú.
V decembri už dávanejšie SVF požiadalo MŠ SR /p. Karaba/ o schválenie výnimky na organizáciu SP. Odpoveď bola promptná a informovali nás, že kompetentní sú na ÚVZ. Išla žiadosť. Žiaľ žiadna odpoveď neprišla. Chápem, majú toho veľa. Vyšla vyhláška ÚVZ, vyhláška vlády SR a od 1.1.2021 platili možnosti pre organizáciu hromadných podujatí Jednorázovej povahy, kam môžu patriť okrem iných podujatí, aj športové podujatia.
Prísne normy a postupy, pričom jedným z nich, je nahlásenie na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Stalo sa. Okrem toho testovanie pred plánovanými zápasmi vo štvrtok /ako kontrolné testovanie/, 12 hodín max pred zápasom v deň zápasu. Nikdy sa nestretnú účastníci /4 družstvá max./ v jednej hale. Vždy len 2 družstvá. /Nie je to bežný turnaj, ako si môže ktokoľvek predstaviť, ale samostatné zápasy/ testujú sa všetci, hráči, tréneri, organizátori, rozhodcovia, novinári, teda úplne všetci. RÚVZ podujatie nezrušil. Zároveň sú účastníkmi len družstvá Extraligy, teda tí, ktorí majú výnimku na Extraligu v inom bode vyhlášky. Pripomínam, že obe časti vyhlášky, aj hromadné podujatia a aj Extraliga majú takmer úplne rovnaké znenie textácie. Rozdiel je len v testoch /Extraliga max 48 hodín starý negatívny test a platnosť max 7 dní/ a Hromadné podujatia /12 hodín test a platnosť max. 48 hodín/. To pre porovnanie. FB a sociálne siete uvádzali dve porušenia, ktoré mali spôsobiť môj smutný deň. Vybrali sa dve znenia a to je prvé o používaní rúšok a prekrytie tváre a druhé o konzumácii nápojov. Obe vyhlášky aj Extraligová aj tá o Hromadných podujatiach, neriešia výnimku pri konzumácii nápojov pre šport, iba všeobecne. Vyhláška zakazuje konzumácie nápojov a jedla, aby neboli otvorené bufety a pod. To sa na zápasoch SP dodržalo. Pri vstupe a pobyte v priestoroch sa dodržiavanie vyhlášky zabezpečilo.
Zároveň pre porovnanie vyhláška, ktorá umožňuje hrať Extraligu nehovorí o ničom v tejto súvislosti. Vidíme len, že ani hokej, ani futbal, ani hádzaná a ani basketbal nemá pri výkone činnosti v najvyšších súťažiach na tvárach rúška a hráči aj tréneri pijú nápoje na lavičke. Predpokladá sa, že účastníci splnili všetky tie ostatné podmienky. Rúška rieši samostatná vyhláška a menila sa v tejto veci niekoľko krát s jedným faktom. Pri výkone športu sa rúška nemusia nosiť. Takže zbytočné vyťahovanie účelových informácií náš šport opäť zasiahli. Preto som bol smutný.

Druhým pohľadom je morálka. O tej sa tiež písalo v statusoch. Tá je otázna a je možné pripustiť tento pohľad. Či v tomto čase organizovať nejaké osobitné podujatia. To je na zváženie. Preto rozhodovali viaceré úrovne a nezachytil som nesúhlas. Kluby hlasovali, vyjadrovali sa. SR SVF schvaľovala per rollam program a SP ako taký na mesiac január. Myslím si, že preto, že účastníkmi SP sú presne tie isté subjekty, ktoré štartujú v schválenej Extralige a za prísnejších opatrení, tak ani nebol spor. Žiaľ dva subjekty nemohli hrať z dôvodov dôsledkov pandémie. S tým sa nedá nič robiť. Prezident Košíc vyjadril písomne svoj názor, v ktorom zároveň deklaroval, že jeho klub bude hrať.

Napriek tomu, že so súťažami pracovne a zodpovednosťou nič nemám, môžem hodnotiť, vyjadrovať sa a apelovať. Úprimne, mal som snáď 30 správ a niekoľko telefonátov, čo si tom myslím a podobne. Vysvetľoval som všetko čo si môžete prečítať. Zároveň som dostal otázku na koho som strane, či sa chcem zapáčiť klubom, alebo budem mať morálne silný postoj.
Je neskutočné, že si niekto dovolí dať v tejto veci takúto otázku. V takejto chvíli a v takejto veci. Takže môj morálne silný postoj je jasný. Nie som na strane nikoho, kto chce škodiť vecami, v ktorých vyťahuje len účel a chce škodiť, alebo na strane toho, kto chce porušovať pravidlá. Určite by som sa nedal na stranu porušovania podmienok.
Od leta 2020 sa výnimkám, riešeniam pomoci klubom, posudzovaniam vyhlášok a opatrení, zároveň riešeniam pri príprave reprezentácií, ktoré majú dodržiavať opatrenia, venujem denne. Hodiny a hodiny tak, aby sme boli hlavne všetci zdraví a zároveň mohli ako tak fungovať. Spí nám mládež, mnohé iné športy nefungujú vôbec a naša komunita volejbalu, si škodí sama.

Apelujem. Buďme normálni a prestaňme si zas škodiť. Nepotrebujeme to, ale skôr sa spojme a urobme maximum vecí „Spolu pre volejbal“

PS: Je utorok 13:50, prepnem na športový kanál a sledujem priamy prenos zo zápasu futbalu Tipsport cup medzi TT a TN, behajú bez rúšok a pijú vodu. Tréneri pijú čajík, je im zima. Môžu mať výnimku z RÚVZ ale najvyššia súťaž to nie je. Asi hromadné podujatie jednorázovéhho významu. Rozdiel je len ten, že nikde si neprečítam, či mohli, čo porušili a podobne….....To žiaľ len my volejbalisti. Škoda.

Marek Rojko | 12.1.2021 @ 14:08