Horúce
správy
 

13 komnata nášho športu - marketing a prezentácia nášho športu ako to vidím ja dnes, časť 1

Nazval som túto kapitolu 13 komnata volejbalu, pretože je to nie je síce súčasť hnutia, ale zásadným spôsobom vplýva na postavenie nášho športu, hodnotu či v neposlednom rade vytvára povedomie a postoje. Moderné slovo marketing, prezentácia či reklamné aktivity pre náš šport, takto som to zhrnul. V časti 1, ponúkam v prezentácii môj pohľad ako filozofiu, s ktorou pristupujem k tejto oblasti. Z tejto vízie sa budú odvíjať prípadné akékoľvek kroky a riešenia, ktoré mám pripravené. Predstavené postoje, sú východiskom ako to celé vnímam. Základnom a východiskom je jeden kľúčový fakt. Volejbal patrí hnutiu, volejbalistom, klubom, hráčom či hráčkam, rodičom, a nám všetkým, ktorí vo volejbale pracujeme a všetky aktivity na tomto poli majú smerovať k podpore volejbalu, nikdy nie len individuálnym postojom a nastaveniam. Marketing, prezentácia, reklama má slúžiť a nie byť nástrojom vplyvu!!! O pár dní v časti 2, prinesiem samostatný materiál k finančnej situácii a marketingu, či reklame na SVF za posledný rok a pol.
Takže porosím čítajte a pochopíte ako to vidím ja

Marek Rojko | 20.6.2021 @ 15:56