Horúce
správy
 

Prvý odpočet - bolestivý, ale potrebný

Tak po roku prichádza prvý odpočet. Bolo to náročné a zložitejšie ako som si myslel, ale na druhej strane ma to až tak neprekvapilo. Zajtra sa koná pracovná konferencia SVF, ktorá bude hodnotiť uplynulý rok, ale ja pridávam, že aj prvý polrok 2022. Nebývalo zvykom, aby sa prezentovali aj veci, ktoré sa nepodarili. Premietali sa propagačné filmy, prezentovalo vždy len to dobré. Konferencia je najvyšší orgán volejbalu a SVF ho spravuje, preto tam zaznie všetko, čo sa od 8.8.2021 až dodnes stalo a urobilo, či neurobilo. Volejbal sa svojim hospodárením a zvykmi a postojmi dostal v lete minulý rok až na úplné dno a pokiaľ by sa neudiali zmeny a náprava, obával som sa kam by sa teda ubral. Dnes je na ceste k transparentnosti a očiste. Prevzali sme ho do správy v auguste 2021 a každý deň od tohto dátumu bol boj s minulosťou, dlžobami, prekvapivými faktúrami a mnohými skutočnosťami, ktoré by niektorí radi obhájili a vysvetlili zľahčovaním a preháňaním z našej strany. Žiaľ realita ukázala, že všetky procesy v minulom období teda neboli ok ani náhodou. Mojou správou Prezidenta zajtra informujem o faktoch a reálnych číslach či súvislostiach. Nebudem len chváliť, to nejde. Ale posnažím sa hnutiu predložiť jednu kompetentnú a férovú správu o tom, ako na tom sme. Čakajú nás aj doplnkové voľby a pokiaľ budú kandidáti zvolení, po dlhom čase by sme mali mať funkčné všetky orgány spravodlivosti a to je v našom športe tiež cenné. Meníme slovník, spôsoby a nastavenia. Nejde všetko tak rýchlo ako by som si predstavoval, lebo balvan histórie a nastavení posledných rokov je ťažký. Na druhej strane mám s kolegami energiu a chuť, tak verím, že to celé zvládneme. V prílohách nájdete najprv prílohy a to sú finančné súvislosti, ktoré budem zajtra prezentovať a budú súčasťou mojej správy. Tú uverejním zajtra po skončení konferencie a zároveň verím, že schválime aj stratégiu, ktorá je východiskom ku koncepciám jednotlivých zložiek hnutia na roky 2022 – 2025. Volejbalisti, pracovná konferencia je preto pracovná, lebo má svoju hodnotu a význam. Nie je to len o tom, že sa najeme a rýchlo skončime. Verím, že to tak delegáti pochopia a celé zvládnu. Teším sa na Vás volejbalisti.

Marek Rojko | 17.6.2022 @ 12:54