Horúce
správy
 

Koncepcia mládeže časť II.

Financie v štátnom projekte, to je citlivá téma. Ale idem na to.
Systém financovania v celej koncepcii mládeže má svoje toky, pravidlá a spôsoby ako tečú. Celý proces začína delením dotácii zo štátu na obe zložky teda mužskú a ženskú.
Do roku 2005 to bolo 50:50 čo hlavne mužov veľmi trápilo a dlho burcovali na poplach, že je to chyba. Kedže zhruba 8 rokov boli peniaze delené asi naozaj nespravodlivo z hľadiska prínosu pre volejbal opäť som v tom mal prsty. Rozhodol som sa, že aj po poznaní stavu je nutné to upraviť v prospech mužov. Opäť som dal námet, predostrel argumenty, dal na schválenie, predostrel na SR SVF a uspel. Pomer sa prerozdelil na 55:45 v prospech mužov. Mnohí v ženách kritizovali, bojovali ale ticho akceptovali, že máme asi pravdu. Stalo sa, spravodlivo sa delilo prvý krát inak a v roku 2006 opäť. Nie som na to nejako obzvlášť hrdý, ale dnes som stále presvedčený, že to je správne. Zároveň som zakomponoval, že to je vždy na rok v rámci ročného hodnotenia práce reprezentácii a klubov. Dnes je spravodlivé dodať aj to, že v minulom roku je to opäť pre chlapcov úspešnejšie, juniori na ME, MS, muži na ME a ženy iba na ME, juniorky opäť nič aj s Japonským trénerom. Tento rok ale prišla situácia, kedy kadeti nič, juniori sa uvidí, juniorky nehrajú K MS a ostatné je rovnaké, asi by sa malo postupovať v zmysle dohôd, teda vráťiť pomer naspäť. Realita ale ukáže čo bude, aj Nôta to má ťažké a je otázne či vôbec vydrží.
Pokračujem v téme a dodávam, že sa balík následne rozdelí na CTM, ŠT a ŠŠS. Tieto veci sú znalým činovníkom známe, ale prichádza opäť rébus. V zmysle zámeru MŠ SR som podhodnotil percentuálne ŠT a hlavne veľa klubov klame a zavádza, takže asi oprávnene. Ja som zakladal ŠT a kto nie nemá páru. ŠŠS sme nadhodnotili aby sme podporili osvetu, školský volejbal, krúžky, prácu učiteľov. Celkom to ušlo, akurát že dnešná vláda deklaruje opak. ŠT opäť výraznejšie podporiť, tak sa prispôsobíme ale ja tvrdím, že veľmi prísne a pozorne. Kto vychoval cez ŠT nech dostane, kto nie nesmie dostať ani korunu.
Takto sa delili odmeny aj peniaze na činnosť. Ako ste si všimli nezmienil som sa o financovaní SCP. Prečo? No jednoducho. Športový riaditeľ SVF vždy oddelí od dotácii na mládež cca 2 mil Sk a ostatné sa delí medzi kluby.V podstate nenormálne. Ten kto je za mládež zodpovedný, tak delí peniaze iba tam kde nebolia, teda pre kluby. Financovanie SCP je jeden nedoriešený problém. Či tam naozaj tečie 2 mi. Sk vie len ekonómka SVF, ja oznamujem že nie! Ide tam len toľko, koľko treba len je otázne koľko to je. Platy bežia, pokuty za zlú prácu nie sú, dnes robia tréneri v SCP aj beach, stali sa odborníkmi aj na tento šport, pritom radikálne odlišný. Na činnosť asi tiež idú, ale prečo potom chodí na zápasy len 6 hráčov napr. aj to sa deje. Niektorí hráči už dnes hrajú aj vonku a zarobili pre SVF prvé peniaze. Ok, len čo s ich dotáciami do TN? Čo mám z toho klub objaviteľ? Dnes hrá družstvo SCP NR extraligu, z akého dôvodu? Za štátne, alebo súkromné ako iní. Neviem, ale isté je to, že bez kontroly plnenia úloh, tréningových dávok, schopností trénerov sa vzdelávať, byť dochvílny, profesionálny už v obyčajnej rozcvičke pred ligou, byť všade vzorom a nešíriť zlú reklamu na turnajoch vonku atd…. Napríklad dostal som už niekoľko mailov od kolegov doma aj v zahraničí a divil som sa. Niektorí tréneri z SCP si proste dovolia aj pivko, alebo deci bieleho a idú kaučovať. Des a hrôza. Jedno viem isto, Zuzana Tlstovičová do tohoto košiara nepatrí a preto ju odtiaľ dávam von!!!! Ja som si nikdy a podotýkam nikdy nedal ani glg vína a piva pred zápasom a tréningom. V štátnych strediskách som to pred pár mesiacmi a rokmi na turnajoch a zápasoch zažil a je mi z toho zle. Aj toto je rozmer, ktorý plynule prechádza do môjho pohľadu na personálnu politiku v SCP a CTM. Svojho času som bol na SVF vyzývaný na kontrolu CTM a práce trénerov v nich. Pritom ich kontrola je tá najjednoduchšia. Sú to jedny z mála ľudí pracujúcich v kluboch na plné uväzky. V SCP sú len tréneri na plný úvazok majúci čas len a len trénovať a vzdelávať sa. Nemám dnes pocit, že to oba tábory potvrdzujú, isté ale je, že produkt u dievčat je otázny a v kadetkách na 3 kľúčových postoch hrali hráčky mimo SCP ako už neraz. Koho to je chyba, alebo je to vôbec chyba? Kadetky budú žrebované z 3 koša, čo je určite posun.
Toto bol len jeden pohľad na vec, existuje aj možnosť byť ostrejší, ale v konzervatívna slovenská spoločnosť a málo šedivých vlasov, či plešina ma neoprávňujú pritvrdiť. Určite by bolo odkiaľ začať a aj kam pokračovať.
Ešte na margo funkćie koordinátora mládeže SVF.
Podľa mňa významná funkcia, ktorá potrebuje mať kredit a ešte jedného pracovníka k tomu.
Je to odbor obšírny a veľmi ťažko obsiahnuteľný jednou osobou. Navyše mal by mať zodpovednosť aj za SCP!!!!! Bohužiaľ toto výsostné právo má len športový riaditeľ a to je chyba, lebo nevidií a nevie kde je problém. Kto nikdy neprešiel po školách, kempoch, po školských súťažiach, samosprávach, SAŠŠ a podobne, nemôže mať ani šajnu o tom čo mládež obnáša.
Priomínam náplň.
Delenie peňazí, koncepčné zásahy do súťaží, výberov, RM SVF, úprava koncepcie k realite, zmluvy s klubmi, trénermi, kontrola ÚTM aj osobne, legislatíva MŠ SR, podujatia M – SR mládeže, zrazy CTM, SCP, oponentúry TP, príprava podujatí SVF, školenia trénerova a vzdelávanie…...... verte mi je toho v bohate na celý rok.
Úctu tejto pozícii dajú kompetencie, vystupovanie, komunikácia a možnosť mať zodpovednosť so všetkým čo k tomu patrí, nie len v prípadoch ak to vyhovuje, to je precedens.
Koncepcia personálna a finančná musí tiež prejsť vážnou úpravou na súčasné prostredie, ale musí byť daná verejnosti na známosť. Napríklad o vstupe beachu do hodnotenia sme sa na RM SVF dozvedeli náhodou a je to v podstate choré aj keby to malo logiku, musí to mať svoj postup a nemalo. Tak ako mnohé iné veci.
Na záver ešte k trénerom v SCP. Podľa môjho názoru by sa nemali do SCP vrátiť ľudia, ktorí sú tam preto lebo sú prizanivci ale mali by byť vyberaní podľa kvality a úrovne komunikácie, skúseností, vedomostí a nie kamarátstva a ľahostajnosti. Bol som na výberových konaniach za p. Kováčika, čo niekomu môže vadiť, ale tí čo tam boli, je mi ľúto až na jedného, nemali ako hovorí súčasný prezident SVF ťah na bránu!!!!
Na druhej strane je tu aj kvalita trénerov v CTM a ÚTM, odkiaľ máme všetci čerpať. Je pravda, veľa z nich je ozaj slabých po odbornej a vzdelanostnej úrovni. Semináre a školenia nie sú jedinou vecou, ktorá to vylepší.
V CTM ale pracujú ľudia, na ktorých stojí a padá existencia týchto klubov, preto je to situácia odlišná. Navyše ich existencia je závislá aj na stave v klube a nielen na štátnych platoch. Bol som tréner CTM a viem čo hovorím. Samozrejme ich kvalita potrebuje výrazne zlepšiť a posunúť vpred. V každom prípade tréneri CTM sú aj skauti, manažéri, pedagógovia a lektori. Veľa krát aj učia na školách a riešia riaditeľov, rady školy a rodičov, rodičovské združenia, prospech hráčov a pod.
Toľko zatiaľ a verím, že aj táto téma bola podnetná pre ľudí pracujúcich s mládežou a v súčasnosti v prostredí platnej koncepcie mládeže SVF.

Marek Rojko | 23.1.2007 @ 23:59