Horúce
správy
 

Trendy a aspekty hry po MS žien vo volejbale

Pohľad na vývoj ženského volejbalu po MS časť I.

Vážení priatelia,
V mojom príspevku by som sa rád vyjadril a pozastavil pri smerovaní a aktuálnom stave vývoja ženského medzinárodného volejbalu. Nebudem sa držať množstvá štatistík, ktoré sú po MS k dispozícii a každý kto má záujem sa k nim ľahko dopracuje.
Počas šampionátu v TAL bolo možné sledovať v zásade 4 úrovne družstiev a tým aj kvalitatívne rozdiely. Top družstvá MS boli zadefinované počas šampionátu a dá sa povedať, že prekvapenie pre mňa bola jedine Dominikánska republika. Inak môžem povedať, že to ktorá krajina bude v prvej štvorke a kto bude hrať o medaily je v zásade jedno. Športovú formu jednotlivých družstiev počas takto náročného a dlhého turnaja nie je ľahké si udržať a nové MS z USA zvládli všetky kľúčové zápasy na najvyššej možnej úrovni. Je jasné, že kľúčovou témou k zvládnutiu tak náročného turnaja je fyzická kondícia a špeciálna pripravenosť jednotlivých hráčok. Najlepšie družstvá to majú zvládnuté a už niekoľko rokov. Ú zvyknuté pracovať počas celého leta 4-5 mesiacov. Realizačné tímy sú dostatočne personálne zabezpečené aby tento režim zvládli. Viacero družstiev má v realizačnom tíme aj 8 – 10 osôb. Hlavne na dlhé obdobia je to dôležitý faktor. Časy, že tréner robí sám všetku prácu sú už prežitkom a neznamená to, že sa trénerom nechce pracovať alebo sú rozmaznaný. Súvisí to s množstvo práce na tréningu, často krát s väčšou skupinou hráčok aj do 20 a tým aj zásadnou organizáciou tréningu a celej prípravy. Mnoho trénerov sa usmieva pri pohľade na počítače, vysielačky, asistentov zodpovedných za jednotlivé témy, na tribúnach poradcov – trénerov….......Pre niektorých našich funkcionárov, trénerov, či kluby smiešna a zbytočná vec. No musím ale dodať, že v dnešnom volejbale bez pochyby súčasť kvality práce družstiev. Stále tvrdím, že rozhodne práca na ihrisku, v tréningu či zápase a ostatný servis okolo je pridaná hodnota k celkovej úrovni práce družstiev. A dnes tvrdím aj to, že každý člen realizačného tímu, ktorých som videl na MS má svoju jasnú úlohu a zadanie v tréningu aj v zápase. Jednoducho hlavný tréner má množstvo tlaku, zodpovednosti a musí mať čo najjasnejšiu myseľ a prehľad o dianí v jeho družstve. Len podotýkam, že v RT družstiev sú často aj tréneri bez nároku na honorár. Sú to tréneri z ligových družstiev v danej krajine, alebo tréneri so záujmom o profesný rast. Ten kto sledoval TV prenosy z MS a počúval napr. oddychový čas USA, mohol byť prekvapený....Motivácia, apel na krajinu, tím, súdržnosť ......druhý tréner /v minulosti trénoval aj Viedeň/ pracoval celý zápas s taktikou a situáciami na ihrisku. On menil stratégiu k obrane, podaniu, či problémom ktoré vznikali na ihrisku….Pri Číne je cítiť obrovskú autoritu trénerky a spôsob akým vedie družstvo je založený hlavne na úcte a plnení 100% úloh na ihrisku. BRA stabilne veľký favorit, bojovala o bronz ako som si nikdy nepredstavoval že bude. Generácia 3-4 stabilných a starších hráčok pomaly bude nahradená, ale ich záverečný zápas prekvapil aj mňa. Predpokladal som výhru TAL....Pri družstve TAL aj BRA pôsobia asi najúspešnejší ženský tréneri posledných 20 rokov a trošku som mal dojem, že rutina bola u BRA spojená s množstvom negatívnych emócii…..u TAL tradične takticky a systémovo prepracovaná stratégia ale takisto aj problém prihrávajúcich hráčok súvisí asi aj s výmenou generácii na tomto poste. V zásade 4 miesto by malo byť brané ako úspech….Ale to vidíme my z vonku. Jedna poznámka k oddychovým časom okrem apelu a motivácie sme boli svedkami pri väčšine trénerov s množstvom informácií k technike či prihrávky, či bloku alebo útoku. Množstvo technických detailov a informácií aj počas zápasu.
Toľko k úvodu a pohľadu na lavičku a okolie družstiev.

Systém hry. Prihrávka

V zásade by sme sa mali zaoberať hrou MS z USA. Čo ma prekvapilo pozitívne bola úroveň prihrávky. Je veľmi pravdepodobné, že sa zlepšili /HILL/ na prihrávke aj ich pôsobením v Európe. Je známe, že hráčky z USA bývajú fyzicky výborne pripravené, vysoké, útočne a blokársky na výške, ale s prihrávkou a obranou mávajú problémy. Tento turnaj potvrdil progres. Vo významnejšej miere sa objavila aj prihrávka prstami pri niektorých hráčkach. V zásade to pomáha mať skôr kontakt s loptou pri rýchlych loptách po podaní, kde je málo času pracovať s technikou zdola. Upozorňujem, že nie každá hráčka takúto techniku môže používať. Ale je na vzostupe. Významným aspektom je aj narastajúca prihrávka vo dvojici. Libero + prihrávajúca smečiarka. Veľmi málo v dobrých družstvách býva v systéme diagonálna hráčka. Je v zásade jedno, či je smečiarka predná alebo zadná. Pokiaľ má schopnosti a rolu, nie je problém prihrávať vo dvojici. /veľmi častý je systém 2,5 hráčky, teda pre tretiu prihrávajúcu hráčku malý obmedzený priestor/

Systém hry. Nahrávka + útok

Počas MS som videl niekoľko špičkových nahrávačiek z hľadiska techniky, sily a následne realizácie herných situácií. V technike je preferovaná nahrávka vo výskoku /po odraze z jeden nohy/, čo dodáva lopte energiu a aktívny let pri presnom smerovaní. Pri tejto pozícii je ťažšie rozoznať záverečné rozhodnutie nahrávačky a realizácii útoku. Bolo možné nájsť aj viacero malých nahrávačiek s vzrastom okolo 170 – 175 cm. Ich úroveň techniky a fyzickej pripravenosti prevyšuje štandardy a bežné schopnosti. Niektorí tréneri používali v tejto súvislosti dvoj striedanie počas hry a hlavne záverov setov ako systém. Osobne som si pozrel význam a efekt toho javu a nie som presvedčený, že to v zásade pomáha. V tíme MS z USA či v ITA to fungovalo, v tíme GER, či NED to bolo často krát dôvodom prehier a negatívnych zmien. Nejde iba o výšku hráčok, ale aj o herné kombinácie používané v jednotlivých rotáciách. V zásade táto vec súvisela s využívaním jednonožky a rýchleho útoku zo zóny VI /pipe/.
Z jednotlivých útočných charakteristík môžeme povedať, trend zapájania PIPU je už dlhší čas a zrýchľuje sa. Čo som si všimol vo významnejšej miere je využívanie útoku zo zóny I /USA, CHN, ITA, BRA/ a celkovo viacero družstiev vyššieho levelu. Treba pridať ale zásadný fakt. Úroveň skokanských a dynamických parametrov hráčok pre tieto kombinácie je tak vysoká, že je možné počítať s úspešným efektom.

Systém hry. Blok + Obrana

V tomto smere sa úroveň stredových hráčok významne posúva. Rýchlostne, silovo a technicky je pripravenosť hráčok na tento post limitujúca. Už nevidíme hráčky iba vysoké. To je už dnes len jedna z vecí a v zásade druhoradá. Z technických aspektov presunov blokárok som nespozoroval zásadné zmeny. Používa sa v prevažnej miere presun s využívaním krížneho prekroku či na kratšiu vzdialenosť, alebo aj po behu. Ustupuje presun bočných úkrokov či poskokov na stredné a dlhšie vzdialenosti. Pri krajných hráčkach môžeme povedať, že sa stretávame s viacerými variantmi podľa schopností hráčok. Väčšina družstiev blokuje od stredu ale nie extrémne, ale tak aby mali možnosť blokovať aj útok po čiare.

Marek Rojko | 23.11.2014 @ 11:03