Horúce
správy
 

Súvislosti s postojmi a realitou - mládež a extraliga uvod

Súvislosti s postojmi a realitou
1. V prvom rade, kým začnem s prvou časťou a to budú čísla, zásadne sa vyjadrím k spôsobom verejnej kritiky. FB je fenomén doby a ja ho plne rešpektujem. Jedine čo ma mrzí je, že na fórach, ktoré sú na to určené a spôsobmi, ktoré sú logické a systémové sa mlčí. V zákulisí prebieha diskusia, ohováranie, účelové prezentovania a často krát lži. Preto by som bol nesmierne rád, keby všetci tí, ktorí sú naozaj nespokojní, aby si našli čas a spôsob na fórach, kde sa dajú veci aj posunúť. Hlavne v kontexte, ak sa inde používajú informácie nekompletné, vyberajú sa účelovo len časti, ktoré sa hodia a časti, ktoré manipulujú časť verejnosti a sú navonok sympatické v boji za spravodlivosť.
2. Druhou súvislosťou je vedomosť, znalosti, skúsenosti, motívy a postoje. Rozhodol som sa teda reagovať touto formou, pretože mám vedomosti a znalosti z práce o ktorej píšem, z klubov u nás, v zahraničí, v mládeži, v senioroch, na detskej úrovni, juniorskej úrovni, ale ja seniorskej úrovni, na úrovni vrcholového volejbalu u nás aj v zahraničí na úrovni zahraničných klubov aj reprezentácie. A ešte som aj učil. Mne ťažko bude niekto vysvetľovať ako sa to robí inde, ten kto tú prácu tam nevykonával a na všetkých týchto úrovniach, veľmi ťažko môže porovnávať. Porovnáva iba na základe stretnutí s ľuďmi na turnajoch, kempoch a podujatiach. To ale neznamená, že vie a má vedomosť. Má len informovanosť. Reálnu skúsenosť nie. Motív je pri niektorých luďoch v našom hnutí otázny. Ale berme to tak, že motívom je práca s mládežou, deťmi. U niektorých úspech s nimi, u niektorých sú motívy medaile a poháre, niekto má motív mať tituly, niekto má motív vychovať a pripraviť hráčov pre reprezentácie a zahraničie. Takže to je ťažké určiť a ja sa osobne pri mnohých ľuďoch strácam. So všetkými uvedenými súvislosťami nadväzujú postoje. Tie ale jasne ukážu činy, rozhodnutia, procesy, názory. Pri mnohých tréneroch a kluboch sa tieto veci miešajú a často menia podľa toho ako to ich to osobne zasiahne. V tom momente neplatí nič, len aktuálne prežívanie a postoje, ktoré sú často krát krátkozraké. Dôkazov je viac a aj k nim sa dostanem.
3. Treťou súvislosťou je zodpovednosť. Ja som neprišiel na SVF pracovať preto, že som nemal prácu. Mal som a dobrú v klube v zahraničí s dlhšou a serióznou perspektívou a lepšími podmienkami ako tu. Ale po niekoľkých rokoch v zahraničí som dospel do bodu, že existuje pozícia, v ktorej môžem pomôcť volejbalu, z ktorého som vyšiel. Ja nie som funkcionár z kancelárie, vyrástol som v hale a profiloval sa tam. Rozdiel a to zásadný je v tom, že som prišiel lebo som chcel zobrať zodpovednosť a pokúsiť sa posunúť procesy vpred. Nie som naivný, že všetko pôjde okamžite, ako by to to mnohí radi hneď videli. Ja si tu teraz nepotrebujem robiť odpočet mojej práce. Tú vyhodnotí čas, ale viem koľko času a energie som práci pre náš volejbal obetoval. Zodpovednosť je v pozícii športového riaditeľa SVF na úplne inej úrovni , ako je v klube. To základný rozdiel v postojoch a riešeniach milí kluboví priatelia. Vo výberovom konaní na športového riaditeľa SVF v apríli 2018 boli len traja ľudia. M. Kalný, v tom čase pracujúci v Nemecku, J. Bician, v tom čase žijúci a pracujúci v Rakúsku a ja. V tom čase pracujúci v Brne. Tak sa pýtam, kde boli všetci tí, ktorí majú dnes plné reči konceptu, systému a porovnávania. Smutné, z hnutia u nás nikto. To je jedna z odpovedí. K tejto časti ešte patrí jedna dôležitá informácia a to je, že demokracia, priniesla otvorené procesy a konferencie SVF, oblastné konferencie, voľby oblastných a aj celoslovenských funkcionárov, tých nevybrala SVF, ale vy kluby, tréneri , delegáti a preto by malo byť jasné, kto za čo zodpovedá a kedy.
4. Zloba a negativizmus, apatia sú základnými črtami atmosféry, ktorú niektorí z nás prezentujú v našom hnutí. Ale len tí, ktorí to tak cítia musia jasne popísať prečo. Od mája 2018 sme posunuli procesy v odbornej športovej sfére na otvorenosť, transparentnosť a spoluprácu. Precestovali sme desiatky tisíc km na stretnutia, analýzy, zisťovanie a stavu a nikto nemôže dnes povedať, že nepoznám ja a moji 2 kolegovia na športovom úseku prostredie a realitu. Plne priznávam, nie je len dobrá, ale viem aj dnes pomenovať, že za čo môže SVF a za čo môže stav športu, školstva a práce vo volejbale. Ale viem, že sú veci, ktoré sa zlepšili a zlepšujú. Bolo niekoľko verejných odborných fór pre tému mládeže a pokračujú, chystá sa na november opäť. Na základe týchto stretnutí sa pripravili a zaviedli zmeny, úpravy a riešenia v rámci možností SVF a nášho hnutia. A ak si dnes niekto myslí, že efekty prídu hneď, tak nech je radšej ticho. Prichádza aj k vyhodnoteniu krokov, ukáže prax a realita. Jediné čo ťažko vieme zmeniť, je pohľad ľudí na prácu a pohľad ľudí na stav. Nie som naivný, apatia a nie veľký záujem diskutovať na konferencii SVF, pre mňa osobne znamená veľa a nie som s tým nadšený a už vôbec nie spokojný. Bol som pripravený na diskusiu, argumentáciu a nebola. Ale že nikto sa k odborný veciam pre volejbal nevyjadril, neozval, nevyjadril nesúhlas. Smutné. A hľa, po konferencii spustilo pár osôb kritiku pomoci mládeži. Do konferencie som od tých istých ľudí počúval úprimné slová o podpore a nastavených zmenách a spôsoboch. Chcem veriť, že to bolo úprimné.
5. Chcem upriamiť pozornosť na zásadné iné role, ktoré zastupujeme na SVF. Pozícia športového úseku SVF musí byť nad klubová, pre hnutie, nie pre záujmy vybraných, či ukrivdených, alebo nespokojných. Procesy podpory, riešení a zmien sa týkajú na SVF všetkých klubov, všetkých súčastí hnutia. A dobre viem, že nikdy nebude súlad všetkých a ani tú ambíciu nemáme, pretože by to bolo naivné. Jedno je isté a to určia čísla, ktoré odprezentujem v článku č.2 k tejto téme. Pred tým som chcel nastaviť, v akých pozíciách sme, aká bola a je zodpovednosť, aký mám pocit z atmosféry. Byť spravodlivý sa nedá, pretože každý si spravodlivosť vysvetľuje ako sa týka len jeho, pohľady pro klubové a systémové sa žiaľ v našom hnutí moc nenosia, ale je to obraz našej spoločnosti. Verím, že príspevkami upresním teda stav a podporu, ktorá bola napadnutá.............

Marek Rojko | 19.9.2020 @ 13:19