Horúce
správy
 

Zamyslenie k blogu

Zamyslenie nad blogom…...
Moje pohľady na blog, ktorý bol uverejnený po dlhom čase.
Prvý pohľad. Námet blogu?. Veľmi otázne je hodnotenie osudov trénerov v iných športoch. Podľa toho čo som si pozorne prečítal mi evokuje otázku. Je autor v takej spoločenskej či inej pozícii v športe, aby si dovolil hodnotiť takýmto spôsobom vnútorné procesy a prezentované súvislosti z iného prostredia ako z volejbalu? Úvaha. Možno bude nový štátny tajomník…...Keď sa rozhodol komentovať aj prostredie iných športov….........

Druhý pohľad je k nášmu športu, pretože tam bolo spomenuté moje meno viackrát. A opäť je tu otázka. Motív? Cieľ? Tak to teda nechám na čitateľov, ale k týmto súvislostiam sa teda vyjadrím, ale s faktami. Dôvod je len jeden, chcem chrániť procesy a súvislosti pred podivným popisom a nezmyslami.
Moje meno bolo spomenuté niekoľkokrát a vo viacerých súvislostiach. Mohlo by sa zdať, že už v našom športe môže byť autor zorientovaný. Žiaľ evidentne nie je. Respektíve je mimo. Preto k druhému môjmu pohľadu dávam postoj nasledovný. Takýto blog v časti o volejbale, môže napísať iba niekto, kto nemal nikdy reálnu rozhodovaciu a odbornú zodpovednosť v nadklubovom volejbale. Pretože blog v časti vyjadrení k volejbalu je plný dojmov a zásadných omylov. Nebudem hodnotiť prácu autora pre slovenský volejbal za posledných 30 rokov, to nájdete na wikipédii, ale skúsim len za tie posledné. 4 ročné členstvo v SR SVF. Počas toho obdobia členstva v SR SVF urobil pre volejbal jednu vec a to je práca pre náš dôležitý ženský klub. Inak pozícia v SR SVF, slúžila na politický volejbalový tlak. Nepamätám si žiadny zmysluplný návrh na úpravu konceptu mládeže, úpravu procesov tvorby RD, či realizačných tímov. Tak isto v blogu autor popisuje výstupy z poslednej konferencie mládeže poznámkou o tom, že sa skonštatovalo, že sa nič z českého projektu nedá použiť. To svedčí len o obmedzených pohľadoch na obsah a cieľ konferencie mládeže. Pamätám si otázku na konferencii v Poprade, že čo sa z poslednej koncepcie zrealizovalo od roku 2018? Toto nie je predmetom mojich zamyslení o blogu, ale to svedčí o vnímaní a realite v ktorej autor blogu názorovo je. Veď bol členom SR SVF a mal by vedieť čo sa urobilo. Zabudol.

K úprave koncepcie mládeže SVF na nasledujúce obdobie, sme pripravili a použili vzory z ČR. V týchto dňoch sa sumarizujú a pripravujú na zasadnutie RM SVF. Ale to v zásade nemusí autora blogu trápiť, to sa ho v zásade netýka. Nič s tým nemá a už vôbec ho to v praxi nezaujíma, pretože v mládeži robiť nebude, teda okrem tréningu mladých hráčok v klube. Ďalej poznámka o tom, koľko nás môže stáť nepostup mužov na ME je jednoducho opäť dôkaz, že tejto problematike vôbec nerozumie, respektíve nechce rozumieť. Opäť zabudol. Osobne som vysvetľoval celý systém tvorby dotácie pre športové zväzy a športy, ktoré zastupujú. Opäť vybral v blogu neznalosťou informáciu. Jasne som pomenoval aké parametre vstupujú do vzorca pri reprezentáciách a že sa priemerujú postavenia v rebríčkoch FIVB mužov a žien a mládeže a tieto parametre v konečnom dôsledku môžu ovplyvniť záverečné čísla, ale nie že toto je presne určená strata z nepostupu. Táto suma o ktorej autor blogu píše, sa týkala hodnoty zmien v číslach členskej základne. Neuveriteľné ako amatérske môžu byť úsudky ak sa zabúda a pristupuje k veciam tendenčne. Autor blogu bol 4 roky členom SR SVF, kde som ako športový riaditeľ predložil materiály na úpravu konceptu mládeže v časti talentovaná mládež a rozvoj trénerov. Zabudol. Zabudol, že od roku 2018 máme platených viac profi trénerov a úväzkových trénerov ako kedykoľvek predtým. Zaviedli sme nové projekty nižšieho typu TSM a žiaľ do toho prišla na 2,5 sezóny pandémia COVIDU. Opakujem 2,5 roka zo 4!!!

Tretí pohľad je na procesy tvorby RT reprezentácií a výzvu na „odbornejší výber trénerov“
Je neuveriteľné, ako autor manipuluje informácie k obrazu, ktorý chce predostrieť. Otázka. Buď preto, že v nich nikdy nebol vybraný, alebo o nich v konečnom bode nerozhodoval. Neviem. Vo volejbale máme niekoľko rokov zriadenú najvyššiu odbornú radu pre reprezentácie, tzv. Reprezentačnú radu SVF. Má svoje postavenie a štatút. Môže byť v nej ako člen iba človek s najvyšším trénerským vzdelaním, skúsenosťami z mládežníckeho aj seniorského vrcholového volejbalu. Tak isto ako športový riaditeľ SVF. Ja som prešiel dvomi kolami výberového konania na športového riaditeľa SVF, kde bol autor blogu kľúčový člen výberovej komisie. K poznámke autora o hlasovaní 2:1 pri hľadaní trénera žien len dodávam, že opäť zabudol. RR SVF bol poradný orgán športového riaditeľa SVF a dnes je poradným orgánom prezidenta SVF. Slovom poradným. Je zároveň výberovou komisiou pre procesy a výber trénerov a prostredníctvom jeho predsedu, ktorým je športový riaditeľ SVF, predkladá návrh na schválenie na SR SVF, ktorá má medzi konferenciami jediné štatutárne postavenie v našom hnutí. /okrem konferencie a právomocí prezidenta SVF/ Autor bol členom RR SVF a členom SR SVF a hlasoval a teda mal významný vplyv a rozhodne významnejší ako športový riaditeľ, také sú fakty. K informáciám kto vyberal a schvaľoval trénerov v posledných rokoch? Športový riaditeľ mal a má v náplni práce a zmluve priamu zodpovednosť za procesy, návrhy a prípravu kandidátov. Tak bolo a je v rámci volejbalu. Trénerov, ale žiadny športový riaditeľ a ani RR SVF neschvaľuje. SR SVF, ktorej bol autor 4 roky členom, schválila aj Fenoglia aj Karodoša a zmluvy s nimi podpisoval bývalý prezident SVF. A autor blogu za nich hlasoval. Poznámka moja ešte je, že v záverečnom momente autor blogu ako člen SR SVF navrhol menovať trénera Fenoglia k mužom a trénera Kardoša k ženám. Smiešny výstrel a len svedčí ako vážne ho táto vec trápila. Ale tiež už zabudol. A zabudol vo svojom blogu dodať, že Fenoglio mal opciu na predĺženie zmluvy po ME, ak postúpi zo skupiny a to splnil. Ja som rokoval už iba o podmienkach. Aj toto sú fakty. K návrhom autora blogu ako by mali byť vyberaní tréneri len dodávam, že asi už nezachytil, že sme na trénera mužov aktuálne vypísali výberové konanie….........Takže výber trénerov reprezentácie je odborný a profesionálny proces.

Moja plná zodpovednosť ako štatutára SVF od augusta 2021 bol výber a menovanie trénera Mašeka. Za tým si stojím a pod tým som naplno podpísaný. Prvú úlohu tréner splnil. Pristavím sa k poznámke o projekte spojenia trénera mužov s prácou v stredisku v Trenčíne. Že je to autorovi veľmi sympatické. Áno pri všetkej úcte, túto kombináciu som vymyslel ja a že si ju osvojila SR SVF? Chvalabohu. Ale poznámka, že je to ideálny scenár pre náš volejbal, je opäť len neznalosť prostredia a situácie či podmienok, ktoré v našom športe máme.

Posledná časť sa týka výberu RT reprezentácií. Nezmyslené poznámky, že „tréneri boli odídení“ Autor blogu, nevie o tom nič. Iba to, čo si kuloárne zisťuje. Opäť námet na zloženie RT vyšiel odo mňa, v časoch pozície športového riaditeľa, pretože to bola náplň mojej práce a zodpovednosť. Vymyslel som spojenie 3 osobností nášho volejbalu. Že to skončilo neúspešne? Tak takéto sú fakty. R. Vlklolinskému skrachoval jeho Košický klub v lete 2021 a našiel si angažmán v Ostrave. Teda nový klub a nutnosť byť tam. G. Chochoľák začal trénovať pred pár sezónami v Prievidzi, kde skončil po čase a nemal trénerskú prácu. Bol mimo volejbal. Pomáhali sme mu nájsť prácu profi trénera v KN, podarilo sa to na chvíľu v ŠVK Pezinok a následne počas reprezentačnej pozície asistenta už v KN na pozícii hlavného trénera, kde musel byť toto leto už naplno od začiatku. Toto sú fakty. Nie nezmysli o „odídení“. Vzhľadom na citlivé obdobie a tieto personálne zmeny sme dali plnú moc zohnať si kolegov hlavnému trénerovi. Tak si zabezpečil asistentov a členov RT z profesionálneho prostredia v Poľsku. Toto sú súvislosti, ktoré autor opomenul. Nevedel, zabudol, neviem. Ale tým pádom je jeho názor zavádzajúci. Na záver odídenie M. Nemca z RT žien. V prvom rade túto vec riešil ten podstatný a to je hlavný tréner. Všetci ostatní o tom vedia len málo, ale my na SVF významne viac ako autor blogu. Dodávam len to, že autor blogu má pri sebe člena RT RD žien a má svoje informácie. Takže nie M. Nemec neodišiel z RT žien preto, lebo má na to akýkoľvek vplyv SVF.

Celkovo k práci trénerov RT pri seniorských reprezentáciách. To nie je vôbec sranda a autor blogu ani netuší a nevie čo všetko s tým je spojené a keby vedel, s veľkou pokorou a rešpektom by si dával pozor aké názory uverejní. Pre prácu pri seniorskej reprezentácii potrebujeme trénerov, skautov, fyzio, maséra, team manažéra na 3,5 mesiaca. Od rodiny, z klubu, s denným pracovným režimom 15 hodín, po nociach, víkendoch a hlavne na profesionálnej úrovni. A žiaľ, my u nás nemáme dostatok športových odborníkov na takéto zadanie. Naši tréneri sú z veľkej časti učitelia, pracujú. Máme pár profesionálov v krajine, ktorí keď opustia kluby, padne ich práca tam. Na ostatné pozície nemáme pripravených dosť ľudí s ochotou a možnosťami. Nesmierne si vážim prácu každého člena RT mužov aj žien. Áno, nie je mi príjemné, že tam sú často cudzinci. Ale ako máme zabezpečiť profesionálny tím na takéto zadanie, to už autor blogu nepíše.
Záver: úprimne nerozumiem motívom blogu, v časti o volejbale. Nerozumiem absolútne vytrhnutým súvislostiam, ktoré nie sú overené. Jediná overená časť je jeho pôsobenie v POL. Mrzí ma, že autorovi blogu nerozumiem. Neviem nájsť konzistentný názor, neviem nájsť už niekoľko rokov čo vlastne autor chce, čo prináša a čím chce prispieť nášmu športu. Pýtam sa, akým má autor cieľ? S čím prichádza pre pomoc volejbalu. Chcel byť prezident 1x v roku 2017, potom chcel byť reprezentačný tréner aj mužov aj žien, potom chcel byť opäť prezident. Odmietol 2x moju ponuku na trénera mládežníckych reprezentačných družstiev SR /dievčatá 2002 a ml. a chlapci 2001 a ml. veď by teda mali byť pri mládeži tí najlepší.........../, odstúpil z RR SVF na jeseň 2021, dostal ponuku na profesionálneho šéftrénera plážového volejbalu, odmietol. Aj toto sú fakty.

Dnes by som si dovolil na záver len jeden apel. So svojou charizmou a históriou trénera v zahraničí, by som očakával viac pokory, pozitívnych námetov, spolupráce, nadhľadu, či korektného vystupovania pri zápasoch napr. voči rozhodcom a pod. To som si vždy myslel, že môže priniesť do nášho volejbalu.

Marek Rojko | 3.10.2022 @ 09:20